Český jazyk a literatura

Následující kapitola by měla poskytnout informace a tipy, jak pracovat přímo v hodinách českého jazyka a literatury, máme-li ve třídě žáka s odlišným mateřským jazykem.

Kapitola je na základě obsahů učiva strukturována do podkapitol I. stupeň, II. stupeň a Střední škola. Nicméně mnohé principy, tipy a rady jsou použitelné na všech třech stupních (např. Tipy pro začátek aneb jak začít )

Český jazyk a literatura

Při výuce předmětu český jazyk a literatura je třeba mít především na paměti, že český jazyk je pro cizince jazykem cizím. Znamená to, že k žáku s odlišným mateřským jazykem je nutno přistupovat s odlišnými požadavky a odlišným hodnocením než k českým žákům, a zejména, že proces učení se češtině bude u žáka cizince velmi rozdílný.

O tom, jakým způsobem je potřeba postupovat, máme-li systematicky učit cizince češtinu jakožto nástroj komunikace, pojednává část Čeština jako druhý jazyk, konkrétně Výuka češtiny jako druhého jazyka. Ta se nezabývá problematikou inkluze žáka cizince do české třídy v hodinách českého jazyka, nýbrž metodikou výuky češtiny jako cizího jazyka pro jednoho či více cizinců.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 2.2 (5 votes)

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/data/accounts/p/pavelovesny/data/www/inkluzivniskolanew/includes/common.inc:2780) in /mnt/data/accounts/p/pavelovesny/data/www/inkluzivniskolanew/includes/bootstrap.inc on line 1486

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/data/accounts/p/pavelovesny/data/www/inkluzivniskolanew/includes/common.inc:2780) in /mnt/data/accounts/p/pavelovesny/data/www/inkluzivniskolanew/includes/bootstrap.inc on line 1490
Chyba | Inkluzivní škola

Chyba

Na stránce došlo k neočekávané chybě. Zkuste to později.