Český jazyk a literatura


Následující kapitola by měla poskytnout informace a tipy, jak pracovat přímo v hodinách českého jazyka a literatury, máme-li ve třídě žáka s odlišným mateřským jazykem.

Kapitola je na základě obsahů učiva strukturována do podkapitol:

I. stupeň
II. stupeň
Střední škola

Nicméně mnohé principy, tipy a rady jsou použitelné na všech třech stupních:

Tipy pro začátek aneb jak začít
Jak zapojít žáky s OMJ do výuky

Český jazyk a literatura

Při výuce předmětu český jazyk a literatura je třeba mít především na paměti, že český jazyk je pro cizince jazykem cizím. Znamená to, že k žáku s odlišným mateřským jazykem je nutno přistupovat s odlišnými požadavky a odlišným hodnocením než k českým žákům, a zejména, že proces učení se češtině bude u žáka cizince velmi rozdílný.

O tom, jakým způsobem je potřeba postupovat, máme-li systematicky učit cizince češtinu jakožto nástroj komunikace, pojednává část Čeština jako druhý jazyk, konkrétně Výuka češtiny jako druhého jazyka. Ta se nezabývá problematikou inkluze žáka cizince do české třídy v hodinách českého jazyka, nýbrž metodikou výuky češtiny jako cizího jazyka pro jednoho či více cizinců.

Dobrá praxe

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.