II. stupeň - STARŠÍ ŽÁCI (11–15)


Zde jsme pro Vás dostupné doporučované učebnice a učební materiály pro výuku češtiny jako cizího/druhého jazyka rozdělili do věkových kategorií žáků a studentů s odlišným mateřským jazykem na základě našich zkušeností.

1) Učebnice a učební materiály češtiny jako cizího/druhého jazyka

(uváděné materiály jsou buď přímo určené dětem a žákům s OMJ, nebo jsou pro jejich výuku využitelné, ač jsou původně určené jiné věkové kategorii)

Antošová, J. a kol.: Třesky plesky, uč se česky! Čeština pro gymnázia 1. Staatsministerium für Kultur 2005.
Antošová, J. a kol.: Uč se česky, je to hezký! Čeština pro gymnázia 2. Staatsministerium für Kultur 2008.
Antošová, J. a kol.: Je to hezký, umět česky! Čeština pro gymnázia 3. Tematická textová učebnice. Gymnázium Pirna, 2006.
Brouček, L. a kol.: Čeština do práce: Audiovizuální kurz češtiny pro cizince. Metodický manuál. CIC 2013.
Cvejnová, J.: Česky, prosím Start, I, II. Karolinum 2011, 2008, 2012.
Čemusová, J., Dolečková P., Štindlová B., Štindl O. Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2005.
Dalecká, J., Václavková, M.: Kurz českého jazyka pro začátečníky. Most PRO, o.p.s.
Dousková, J.; Štenclová K., Fraňková, L.: Česky vesele a hezky. Centa 2005.
Flanderková, A.: Můj první pracovní sešit z ČJ - pro žáky cizince.
Froulíková, L.: Zahrada českého jazyka. Academia 2003.
Froulíková, L. Adam a Eva v Českém ráji. Academia 2008.
Hanzová, M.; Kamiš, K.: Učíme se česky 1, 2. Pansofia 1992.
Havlíková, D., Ošmera, R. Česky s vlaštovkou 1 (Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých). AUČJC 2019.
Holá, L.: Adaptovaná próza: Pohádky, Povídky malostranské, Pražské legendy, Staré pověsti české a moravské. Akropolis 2011, 2012, 2013.
Holá, L.: Čeština Express 1, 2, 3. Akropolis 2011, 2014.
Hlaváčková, J.: Čeština pro cizince. Soubor metodických listů. ZŠ Staňkova, Brno 2010.
Hrubá, J.: Čeština pro děti cizinců. Metodika výuky českého jazyka dětí z minoritních skupin. Pedagogická fakulta MU, Brno 2004.
Janoušková, Z. (ed.) a kol.: Čeština do školy. CIC, Praha 2014.
Jaurisová, B.; Pánová, M.: Prázdninová škola češtiny. NIDV 2016.
Kol. autorů: Materiály pro výuku českého jazyka v Bavorsku. Stupeň A1+, A2. Mnichov 2011, 2013.
Kubíčková, K.: Abeceda - karty písmen. ZŠ Gutha Jarkovského 2010.
Matula, O.: Český den – materiály pro učitele češtiny jako cizího jazyka. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2007.
Nekovářová, A.: Čeština pro život 1, 2. Akropolis 2006, 2012.
Procházková, P.: Sociokulturní minimum pro malé cizince. Obecně prospěšná společnost Nebelvír, 2010.
Punčochář, M.: Vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji (Aplikace spisovného jazyka; Čeština kolem nás). 2011.
Svobodová, J.: Učím se česky 1 (pracovní učebnice). Harry Putz, Liberec 2012, metodika.
Štindlová, B.: Česky v Česku I/II. Akropolis 2008.
Táborková, J.: Hezky česky. NIDV, 2016.
Tenorová, A.: Hrátky s češtinou. ZŠ a MŠ náměstí Svobody 2.
Vyčichlová, H.: Ano, učím se česky. Most PRO, o.p.s., 2013.

2) České učebnice a učební materiály vhodné pro děti a žáky s OMJ

Hronová, A., Štindlová, B.: Učíme se (nejen) česky. Učebnice češtiny pro neslyšící děti. Jazykové centrum ULITA, 2011.
Chmelíková, V.: Hraj si a procvičuj - pracovní listy k učebnici Prvouky pro 1. ročník. Fraus 2014.
Janovec, L.; Černá, M.; Poláková, Z.: Dokážeš to! Český jazyk 5 - 9 (cvičebnice češtiny pro žáky základních škol). Klett, 2010.
Jucovičová, D. a kol.: Interaktivní učebnice ČJ I.-V. díl (pravopis, hláskosloví, tvoření slov a význam slov, tvarosloví, skladba) a další pomůcky
Nováková, I.: Zábavný pravopis. Portál 2009.
Novotná, A., Votruba, J.: Kdo jinému jámu kopá (lehko i vážný slovník pořekadel a přísloví), Práh 2013.
Rufertová, H.: Poznávej lidi a život v zemi, v níž žiješ. Fortuna 2002.

3) Hry a aktivity do hodiny

AHOJ - časopis pro studenty češtiny pro cizince
Adaptovaná próza
Andrášová, H.; Podepřelová, A. a kol.: Desetiminutovky čeština pro cizince. Klett 2008.
Andrášová, H., Podepřelová, A. a kol,: Na cestě za češtinou. Klett 2008.
Dolanská, J.: Ilustrovaný slovník česko / anglický / ukrajinský / vietnamský. 1. díl. Jana Dolanská Hrachová - Dolanski, 2016.
Fojtová, K., Karasová, V., Stropnická, A.: Obrázkové učení. Vybrané kapitoly učiva ZŠ – inspirace nejen pro dobrovolníky. Člověk v tísni 2011.
Rodrová, J., Vymětalová, M.: Čeština pro cizince - Jazykové hry. Praha 2016.
Malá, Z.: Hry a aktivity pro výuku češtiny pro cizince. Lingea Ludus, 2009. Ukázka aktivit.
Hladík, P.: 111 nových her pro atraktivní výuku jazyků. Grada, 2016.
Pišlová, S.: Jazykové hry. Fortuna 2008.
http://zjinehosveta.cz/ (aktivity, inspirace, obrázky)
Kamarádi – časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu
https://www.detskestranky.cz/

4) Metodické materiály a odborná literatura

Doleží, L. a kol. Začínáme učit češtinu pro náctileté cizince. AUČCJ, 2017.
Doleží, L. a kol. Specifické poruchy učení a čestina jako druhý/cizí jazyk. AUČCJ, 2017.
Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákyně ve věku 11-15 let v České republice. Fortuna, 2001.
Hrubá, J.: Čeština pro děti cizinců. Metodika výuky českého jazyka dětí z minoritních skupin. Pedagogická fakulta MU, Brno 2004.
Kolektiv autorů META, o.p.s.: Vzdělávací obsah ČDJ. META, o.p.s., 2015.
Kolektiv autorů META, o.p.s.: Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách. META, o.p.s., 2011.
Kubíčková, K.: Zkušenosti s výukou v heterogenní třídě pro jazykovou přípravu. Metodická příručka. Kostelec nad Orlicí, 2011.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.