I. stupeň - MLADŠÍ ŽÁCI (7–11)


Zde jsme pro Vás dostupné doporučované učebnice a učební materiály pro výuku češtiny jako cizího/druhého jazyka rozdělili do věkových kategorií žáků a studentů s odlišným mateřským jazykem na základě našich zkušeností.

1) Učebnice a učební materiály češtiny jako cizího/druhého jazyka

(uváděné materiály jsou buď přímo určené dětem a žákům s OMJ, nebo jsou pro jejich výuku využitelné, ač jsou původně určené jiné věkové kategorii)

Čemusová, J., Dolečková P., Štindlová B., Štindl O. Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2005.
Dalecká, J., Václavková, M.: Kurz českého jazyka pro začátečníky. Most PRO, o.p.s.
Flanderková, A.: Můj první pracovní sešit z ČJ - pro žáky cizince.
Garlin, E.: Materiály KIKUS (obrázkové karty, pracovní listy s obrázkovými kartičkami, pracovní listy pro práci rodičů a dětí). META, o.p.s., 2016.
Havlíková, D., Ošmera, R. Česky s vlaštovkou 1 (Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých). AUČJC 2019.
Hesová, A., Škodová, S.: Čeština pro žáky-cizince: Pracovní karty pro začátečníky. VÚP 2010.
Hlaváčková, J.: Čeština pro cizince. Soubor metodických listů. ZŠ Staňkova, Brno 2010.
Hrubá, J.: Čeština pro děti cizinců. Metodika výuky českého jazyka dětí z minoritních skupin. Pedagogická fakulta MU, Brno 2004.
Janoušková, Z. (ed.) a kol.: Čeština do školy. CIC, Praha 2014.
Jaurisová, B.; Pánová, M.: Prázdninová škola češtiny. NIDV 2016.
Kotyková, S., Lejnarová, I.: Čeština pro malé cizince 1, 2. Knižní klub 2005.
Kubíčková, K.: Abeceda - karty písmen. ZŠ Gutha Jarkovského 2010.
Procházková, P.: Sociokulturní minimum pro malé cizince. Obecně prospěšná společnost Nebelvír, 2010.
Punčochář, M.: Vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji (Aplikace spisovného jazyka; Čeština kolem nás). 2011.
Svobodová, J.: Učím se česky 1 (pracovní učebnice). Harry Putz, Liberec 2012, metodika.
Škodová, S.: Domino. Český jazyk pro malé cizince 1, 2 (učebnice, pracovní sešit, metodika). Wolters Kluwer ČR, a. s. 2010, 2012.
Táborková, J.: Hezky česky. NIDV, 2016.
Tenorová, A.: Hrátky s češtinou. ZŠ a MŠ náměstí Svobody 2.
Tomášová, M.; Pokorná, K.: Učíme se česky - čeština jako druhý jazyk (E-learningová učebnice pro čínské děti). PedF UK, 2013.
Vojtkovská, P.: Annjong hasejo, paní učitelko (pracovní listy, pexesa, metodika). ZŠ Frýdek-Místek, 2008.
Vyčichlová, H.: Ano, učím se česky. Most PRO, o.p.s., 2013.

2) České učebnice a učební materiály vhodné pro děti a žáky s OMJ

Eichlerová, I., Havlíčková, J.: Velké logopedické pexeso 1, 2, 3. Portál 2016, 2011.
Emmerlingová, S.: Když dětem nejde čtení 1, 2, 3. Portál 2016, 2013, 2011.
Hronová, A., Štindlová, B.: Učíme se (nejen) česky. Učebnice češtiny pro neslyšící děti. Jazykové centrum ULITA, 2011.
Chmelíková, V.: Hraj si a procvičuj - pracovní listy k učebnici Prvouky pro 1. ročník. Fraus 2014.
Jucovičová, D. a kol.: Interaktivní učebnice ČJ I.-V. díl (pravopis, hláskosloví, tvoření slov a význam slov, tvarosloví, skladba) a další pomůcky
Linc, V. Tabulky ke čtení I-III. SPN 1988.
Metsola, A.-M.: Počítání. Baobab 2016.
Nováková, I.: Zábavný pravopis. Portál 2009.
Novotná, A., Votruba, J.: Kdo jinému jámu kopá (lehko i vážný slovník pořekadel a přísloví), Práh 2013.
Pavlová, J.; Pišlová, S.: Barevná čeština (1.-5. ročník ZŠ). SPN 2004, 2005.
Pávková, B.: Logopedické pexeso a obrázkové čtení B - P - N - D - F - V- K. Computer Press 2008.
Pokorná, V.: Šimonovy pracovní listy. Portál 2007.
Přikrylová, M.: Barevné kamínky – Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš: Můj domov. Fortuna 2002.
Rufertová, H.: Poznávej lidi a život v zemi, v níž žiješ. Fortuna 2002.
Schrimpfová, J. M.: Můj první slovník českého jazyka. Fraus 2008.
Šup, R.: Učíme se číst s porozuměním. SEVT 1995.

3) Hry a aktivity do hodiny

Dolanská, J.: Ilustrovaný slovník česko / anglický / ukrajinský / vietnamský. 1. díl. Jana Dolanská Hrachová - Dolanski, 2016.
Fojtová, K., Karasová, V., Stropnická, A.: Obrázkové učení. Vybrané kapitoly učiva ZŠ – inspirace nejen pro dobrovolníky. Člověk v tísni 2011.
Rodrová, J., Vymětalová, M.: Čeština pro cizince - Jazykové hry. Praha 2016.
Malá, Z.: Hry a aktivity pro výuku češtiny pro cizince. Lingea Ludus, 2009. Ukázka aktivit.
Hladík, P.: 111 nových her pro atraktivní výuku jazyků. Grada, 2016.
Pišlová, S.: Jazykové hry. Fortuna 2008.
Učební systém Logico Piccolo
Nová DIDA – didaktické pomůcky pro MŠ a ZŠ.
Obrázky z Prvního čtení
http://zjinehosveta.cz/ (aktivity, inspirace, obrázky)
Kamarádi – časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu
https://www.detskestranky.cz/

4) Metodické materiály a odborná literatura

Doleží, L. a kol. Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (mladší školní věk). AUČCJ, 2013.
Doleží, L. a kol. Specifické poruchy učení a čestina jako druhý/cizí jazyk. AUČCJ, 2017.
Evropské jazykové portfolio pro žáky do 11 let. Fraus, 2002.
Garlin, E.: Metoda KIKUS Čeština jako cizí jazyk – čeština jako druhý jazyk. META, o.p.s., 2016.
Gjurová, N.: Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky: metodika pro učitele. Portál 2011.
Hrubá, J.: Čeština pro děti cizinců. Metodika výuky českého jazyka dětí z minoritních skupin. Pedagogická fakulta MU, Brno 2004.
Kmentová, M.: Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka. Metodický materiál pro výuku dětí s odlišným mateřským jazykem. NIDV, 2016.
Kmentová, M. Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko! Hudební činnosti v logopedické prevenci. Portál, 2018.
Kolektiv autorů META, o.p.s.: Vzdělávací obsah ČDJ. META, o.p.s., 2015.
Kolektiv autorů META, o.p.s.: Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách. META, o.p.s., 2011.
Kubíčková, K.: Zkušenosti s výukou v heterogenní třídě pro jazykovou přípravu. Metodická příručka. Kostelec nad Orlicí, 2011.
Škodová, S.: Domino. Český jazyk pro malé cizince 1, 2 – METODIKA. Wolters Kluwer ČR, a. s. 2010, 2012

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (1 vote)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.