III. stupeň - MLÁDEŽ/SŠ/DOSPĚLÍ (16+)


Zde jsme pro Vás dostupné doporučované učebnice a učební materiály pro výuku češtiny jako cizího/druhého jazyka rozdělili do věkových kategorií žáků a studentů s odlišným mateřským jazykem na základě našich zkušeností.

1) Učebnice a učební materiály češtiny jako cizího/druhého jazyka

(uváděné materiály jsou buď přímo určené dětem a žákům s OMJ, nebo jsou pro jejich výuku využitelné, ač jsou původně určené jiné věkové kategorii)
Antošová, J. a kol.: Třesky plesky, uč se česky! Čeština pro gymnázia 1. Staatsministerium für Kultur 2005.
Antošová, J. a kol.: Uč se česky, je to hezký! Čeština pro gymnázia 2. Staatsministerium für Kultur 2008.
Antošová, J. a kol.: Je to hezký, umět česky! Čeština pro gymnázia 3. Tematická textová učebnice. Gymnázium Pirna 2006.
Boccou Kestřánková, M. a kol.: Čeština pro cizince A1 a A2, B1, B2: učebnice a cvičebnice. Edika 2017, 2016, 2013.
Bischofová, J. a kol.: Čeština pro středně a více pokročilé (učebnice a pracovní sešit). Univerzita Karlova 2008.
Brouček, L. a kol.: Čeština do práce: Audiovizuální kurz češtiny pro cizince. Metodický manuál. CIC 2013.
Cvejnová, J.: Česky, prosím Start, I, II, III. Karolinum 2011, 2013, 2012, 2017.
Cvejnová, J. a kol.: Připravte se s námi na zkoušku s českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. NÚV 2011.
Čemusová, J., Dolečková P., Štindlová B., Štindl O. Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Člověk v tísni, o.p.s. 2005. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2005.
Dalecká, J., Václavková, M.: Kurz českého jazyka pro začátečníky. Most PRO, o.p.s.
Dobiáš, D.: Mluvme česky. Let‘s Speak Czech. Fragment 2010.
Froulíková, L.: Zahrada českého jazyka. Academia 2003.
Froulíková, L.: Adam a Eva v Českém ráji. Academia 2008.
Hádková, M.: Čeština pro cizince a azylanty A1 až B2. SOZE 2005. K této řadě jsou dostupné cvičebnice.
Havlíková, D., Ošmera, R.: Česky s vlaštovkou 1, 2 (Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých). AUČJC 2019.
Herciková, B., Klimešová Málková, P., Pokorná, K.: Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny, úroveň A2. Karolinum 2018.
Holá, L.: Adaptovaná próza: Pohádky, Povídky malostranské, Pražské legendy, Staré pověsti české a moravské. Akropolis 2011, 2012, 2013.
Holá, L.: Česky krok za krokem 1 (A1-A2). Akropolis 2016, 2017. + Pracovní sešity
Holá, L.: Čeština Expres 1, 2, 3, 4. Akropolis 2011, 2014, 2019.
Holá, L.: NEW Czech Step by Step. Akropolis 2004.
Holá, L., Bořilová, P.: Česky krok za krokem 2 (B1). Akropolis 2009.
Hradilová, D. a kol.: Czech it UP! - úroveň C1. UPOL 2019.
Hronová, K.: Úvodní audioorální kurs češtiny pro výuku zahraničních studentů. UJOP UK 1994.
Hronová, K., Turzíková, M.: Čeština pro cizince. Fraus 1998.
Hronová, K. Čeština jako cizí jazyk. Vstupní kurs a základní gramatika. Didakta Praha 2009.
Huková, P., Nguy Giang, L., Kocourek, J.: Čeština pro Vietnamce z klubu Hanoi. 2010.
Kempná, H.: Písanka pro zahraniční studenty. UK 1988.
Kopczyková-Dobešová, L.: Žijeme v Česku, umíme česky (učebnice, pracovní sešit v ruské, anglické, španělské a vietnamské mutaci). Petr Trněný – Aladin 2015, 2016.
Kořánová, I.: Česká čítanka. Adaptované texty a cvičení ke studiu češtiny jako cizího jazyka. Akropolis 2013.
Kotková, R., Nováková, J., Vodičková, K.: Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny - úroveň B2 (CCE-B2). Karolinum 2016.
Malá, Z.: Česky krok za krokem 2 - Pracovní sešit lekce 1-10. Pracovní sešit 11-20. Akropolis 2012, 2016.
Matula, O.: Český den – materiály pro učitele češtiny jako cizího jazyka. Člověk v tísni, o.p.s. 2007.
Nekovářová, A.: Čeština pro život 1, 2. Akropolis 2006, 2012.
Nguyen Quyet Tien: Jak se učit česky rychle a efektivně. 1. a 2. díl. 2009.
Nývltová, D.; Pinková, J.: Česky v Česku I, II (pro studenty se znalostí ruštiny). Akropolis 2008.
Pečený, P. a kol.: Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny - úroveň B1 (CCE-B1). Karolinum 2013.
Překladové slovníčky v různých jazycích k jednotlivým předmětům. SPN 2002.
Rešková, I.; Pintarová, M.: Communicative Czech. (Elementary, Intermediate). PhDr. Ivana Rešková 2004.
Sýkorová, B., Davidová, H.: Cvičebnice češtiny jako cizího jazyka. Polyglot 2013.
Štindl, O.: Easy Czech Elementary. Akronym 2008.
Štindlová, B.: Česky v Česku I, II. Akropolis 2008.
Titěrová, K. a kol.: Levou zadní 1: Čeština jako druhý jazyk. META 2018.
Vyčichlová, H.: Ano, učím se česky. Most PRO, o.p.s. 2013.

S výběrem učebnice Vám může pomoci následující analýza. Najdete v ní hodnocení vybraných učebnic češtiny pro cizince, které jsou vhodné pro práci se studenty středních škol. Učebnice jsou hodnoceny z několika hledisek, jež jsou důležitá pro výuku češtiny jako druhého/cizího jazyka.

2) České učebnice a učební materiály vhodné pro studenty s OMJ

Hronová, A., Štindlová, B.: Učíme se (nejen) česky. Učebnice češtiny pro neslyšící děti. Jazykové centrum ULITA 2011.
Jucovičová, D. a kol.: Interaktivní učebnice ČJ. I.-V. díl (pravopis, hláskosloví, tvoření slov a význam slov, tvarosloví, skladba) a další pomůcky. D+H 2011.
Novotná, A., Votruba, J.: Kdo jinému jámu kopá (lehko i vážný slovník pořekadel a přísloví), Práh 2013.

3) Metodické materiály a odborná literatura

Doleží, L. a kol. Začínáme učit češtinu pro náctileté cizince. AUČCJ 2017.
Doleží, L. a kol. Specifické poruchy učení a čestina jako druhý/cizí jazyk. AUČCJ 2017.
Evropské jazykové portfolio pro studenty ve věku 15 - 19 let v České republice. Klett 2007.
Evropské jazykové portfolio pro studenty vysokých škol.
Holá, L.: Online metodiky ke všem učebnicím.
Kolektiv autorů META, o.p.s.: Vzdělávací obsah ČDJ. META, o.p.s. 2015.
Kolektiv autorů META, o.p.s.: Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách. META, o.p.s. 2011.
Nosálová, B. a kol.: Učíme češtinu jako druhý jazyk. META, o.p.s. 2018.
Titěrová, K. a kol.: Organizujeme výuku češtiny jako druhého jazyka. META, o.p.s. 2018.

Anketa

Array

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.