• Tandemový workshop pro učitele a asistenty pedagoga v ZŠ: spolupráce při podpoře žáků s OMJ v distanční výuce

Máte ve škole žáky s OMJ a chcete se inspirovat, jak je co nejlépe zapojit do distanční výuky?
Zajímá Vás, jak nastavit v této situaci efektivní spolupráci mezi učitelem a asistentem pedagoga? A víte, jak učitele a žáky s OMJ mohou navíc podpořit dvojjazyční asistenti?

Datum: 
11. prosince 2020 - ODLOŽENO, předpokládaný termín leden/únor 2021
Místo: 
on-line prostředí platforma ZOOM
Lektoruje: 
Kristýna Titěrová, Zuzana Hrušková
Rozsah: 
4 vyučovací hodiny
Cena: 
820,- Kč / osoba

CÍL SEMINÁŘE
Cílem workshopu je představit a diskutovat příklady dobré praxe spolupráce asistenta pedagoga a učitele zejména s ohledem na začleňování a vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) během distanční výuky. Účastníci získají praktické tipy a rady, jak vést online výuku pro žáky s OMJ. Dozví se, jakou roli při tom konkrétně mohou mít asistenti pedagoga a specificky dvojjazyční asistenti pedagoga.

WORKSHOP POVEDOU:

  • Kristýna Titěrová, programová ředitelka, META, o.p.s.
  • Zuzana Hrušková, odborná pracovnice a metodička DAP pro ZŠ, META,o.p.s.

Na workshopu budou představeny příklady dobré praxe přímo ze škol od zástupkyně a výchovné poradkyně ze ZŠ Týnec n. Sázavou a od dvojjazyčné asistentky pedagoga ze ZŠ prof. Švejcara v Praze.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Workshop je určen pro učitele a (dvojjazyčné) asistenty pedagoga, kteří pracují s žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a kteří se podílí na distanční výuce žáků s OMJ. Je vhodné (ne povinné) se na workshop přihlásit v tandemu učitel-asistent.

AKREDITACE
Workshop je akreditován MŠMT (č.j.: 7075/2018-1-297). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Maximální počet účastníků: 16

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

MŠMT logo

Seminář je realizován v rámci projektu Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků s OMJ, který je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Podpora vzdělávání v regionálním školství a podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2020.

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.