Akreditované semináře k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a výuce češtiny jako druhého jazyka nabízíme přímo do Vaší školy, organizace či obce. Určené jsou pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ a další zájemce. Obsahy seminářů vycházejí z našich dlouholetých zkušeností ze školní reality a přinášejí praktické tipy usnadňující každodenní pedagogickou praxi. Lektorky jsou odborné pedagogické pracovnice a mají s tématem bohaté zkušenosti.

Semináře jsou určené pro celý pedagogický sbor, jeho část či skupinu pedagogických pracovníků. Můžete se spojit s okolními školami a institucemi, které téma řeší a uspořádat seminář ve spolupráci s nimi. Minimální počet účastníků je 8, maximální počet je 18.

Máte o seminář na objednávku zájem? Vyplňte poptávkový formulář a my Vás budeme kontaktovat.

Sledujte také aktuální nabídku otevřených seminářů.

• Čeština jako druhý jazyk a zapojení žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky českého jazyka

Chcete se seznámit se specifiky výuky češtiny jako cizího jazyka v kurzu i individuálně a s komunikačním přístupem ve výuce? Zajímá Vás, jak zohledňovat specifické potřeby žáků s OMJ a jak využívat přístup k češtině jako druhému jazyku pro výuku rodilých mluvčích? Hledáte nástroje pro vyučování ČDJ v prostředí běžných škol?

40 vyučovacích hodin (24 hodin prezenční semináře, 16 hodin e-learning)
Barbora Nosálová, Hana Mlynářová, Markéta Slezáková

• Čeština jako druhý jazyk při výuce ve třídě pro ZŠ

Rádi byste se seznámili s principy, konkrétními postupy a aktivitami při výuce češtiny jako druhého jazyka?

4 vyučovací hodiny
Barbora Nosálová, Hana Mlynářová, Zuzana Janoušková

• Elektronické zdroje, materiály a tipy pro výuku žáků s OMJ

Využíváte výukové materiály v elektronické podobě a chcete získat konkrétní tipy, jaké z nich použít pro žáky s OMJ? Zatím nevyužíváte žádné takové zdroje, ale cítíte jejich potenciál a chcete se více dozvědět o jejich využití pro žáky s OMJ? Potřebujte nové tipy pro výuku češtiny jako druhého jazyka?

4 vyučovací hodiny
Magdalena Hromadová, Petra Vávrová, Alena Ondráčková

• Jak podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem na SŠ

Máte na střední škole žáky s odlišným mateřským jazykem a chcete je podpořit? Učíte český jazyk a literaturu a chcete své žáky dostatečně připravit k maturitní zkoušce z ČJL? Řešíte, jak je zapojovat do výuky a zároveň učit česky?

8 vyučovacích hodin
Michaela Jiroutová, Blanka Blažková, Karolina Kenderová

• Jak zapojit žáky s odlišným mateřským jazykem do výuky (principy a metody) pro ZŠ a SŠ

Chcete se seznámit s principy a metodami výuky, které umožňují zapojení žáků s OMJ do aktivit v běžné výuce základních a středních škol? Zajímá Vás, jak pracovat s obsahovým a jazykovým cílem výuky? Baví Vás, když můžete naučené rovnou vyzkoušet v praxi a získávat zpětnou vazbu? Hledáte nástroj pro plánování a sledování pokroků ve výuce svých žáků?

40 vyučovacích hodin (24 hodin prezenční semináře, 16 hodin e-learning)

• Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (12 vyuč. hodin)

Získáte informace o procesu osvojování češtiny jako druhého jazyka u dětí v mateřské škole. Představíme Vám možnosti jazykové podpory formou individuální práce i práce s celou třídou. Získáte informace o vedení jazykového kurzu v MŠ - zásady práce, tipy a náměty ke konkrétním činnostem.

12 vyučovacích hodin (2x6 hodin)
Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková, Petra Ristić, Barbora Loudová Stralczynská

• Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (8 vyuč. hodin)

Zajímá vás, jak systematicky rozvíjet češtinu dětí s OMJ? Jakou formou s dětmi pracovat a co je vlastně učit? Máte chuť vyzkoušet si jazykové hry a podívat se na videa z praxe? Máte zájem o tipy pro práci s celou třídou?

8 vyučovacích hodin
Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková, Petra Ristić, Barbora Loudová Stralczynská, Regína Ouhledová

• Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ pro pokročilé

Chcete načerpat novou inspiraci a tipy na jazykové hry pro systematickou podporu češtiny dětí s OMJ? Zajímají vás principy práce s celou třídou? Chcete vidět konkrétní příklady činností usnadňující zapojení dětí s OMJ?

8 nebo 12 vyučovacích hodin
Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková, Petra Ristić

• Komplexní program jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

Potřebujete komplexní znalosti a dovednosti v tématu začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem? Zajímají vás možnosti cíleného rozvoje češtiny dětí i možnosti jejich zapojení do činností s celou třídou? Máte chuť zapojit se do online prostředí a získat materiály pro praxi?

40 vyučovacích hodin (24 hodin prezenční semináře, 16 hodin e-learning)
Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková, Petra Ristić

• Metody ve výuce s žáky s odlišným mateřským jazykem II. v ZŠ a SŠ

Máte již zkušenosti se začleňováním žáků s OMJ do výuky a potřebujete načerpat novou inspiraci? Hledáte další praktické postupy, nástroje a metody jak pro práci s žáky s OMJ tak s celou třídou? Zajímají vás zkušenosti z praxe vašich kolegů a kolegyň?

8 vyučovacích hodin
Kristýna Titěrová, Hana Mlynářová, Michaela Jiroutová

• Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I. v ZŠ a SŠ (4 vyuč. hodiny)

Chtěli byste se na základě vlastního zážitku, zkušenosti a reflexe seznámit s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce? Zajímají Vás metody využitelné při vzdělávání žáků s OMJ na základních i středních školách?

4 vyučovací hodiny
Tereza Vágnerová, Hana Mlynářová, Michaela Jiroutová, Radka Nováková, Blanka Blažková, Petra Vávrová

• Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I. v ZŠ a SŠ (8 vyuč. hodin)

Na základě vlastního zážitku, zkušenosti a reflexe se seznámíte s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce. Seznámíte se s metodami využitelnými při vzdělávání žáků s OMJ na základních i středních školách.

8 vyučovacích hodin
Tereza Vágnerová, Hana Mlynářová, Michaela Jiroutová, Radka Nováková, Blanka Blažková, Petra Vávrová

• První kroky při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ (4 vyuč. hodiny)

Hledáte aktuální a praktické postupy, co dělat s žáky s OMJ pro jejich začlenění do školy a do výuky? Zajímá vás, jaké jsou možnosti podpory žáků s OMJ, co říká legislativa, jak zorganizovat výuku češtiny nebo jak spolupracovat s rodiči? Provedeme vás prvními kroky, kterými začít po příchodu žáka bez znalosti češtiny, co ho učit nebo jak s ním komunikovat.

4 vyučovací hodiny
Tereza Vágnerová, Petra Vávrová, Hana Mlynářová, Michala Bernkopfová, Jana Vávrová

• První kroky při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ (8 vyuč. hodin)

Hledáte aktuální a praktické postupy, co dělat s žáky s OMJ pro jejich začlenění do školy a do výuky? Zajímá vás, jaké jsou možnosti podpory žáků s OMJ, co říká legislativa, jak zorganizovat výuku češtiny nebo jak spolupracovat s rodiči? Tápete, kde začít po příchodu žáka bez znalosti češtiny, co ho učit nebo jak s ním komunikovat?

8 vyučovacích hodin
Tereza Vágnerová, Hana Mlynářová, Michala Bernkopfová, Jana Vávrová

• Stručný vhled do jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

Chcete získat základní přehled o možnostech jazykové podpory dětí s OMJ? Zajímá vás, jak je zapojit do činností ve třídě a jak jim pomoci s rozvojem češtiny?

4 vyučovací hodiny
Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková, Regína Ouhledová

• Úvod do výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka pro ZŠ a SŠ

Chcete se seznámit s přístupy k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka? Představíme Vám principy, postupy a metody výuky ČDJ. Ukážeme Vám materiály a aktivity, které můžete využívat v prostředí běžné třídy.

8 vyučovacích hodin
Barbora Nosálová, Zuzana Janoušková, Magdalena Hromadová, Markéta Slezáková

• Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ (12 vyuč. hodin)

Chcete získat základní vhled do problematiky začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého předškolního vzdělávání?

12 vyučovacích hodin (2x6 hodin)
Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková

• Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ (8 vyuč. hodin)

Máte ve třídě děti s odlišným mateřským jazykem a rádi byste podpořili jejich začleňování? Zajímá vás, jak správně nastavit proces adaptace dítěte a komunikace s ním i jeho rodiči? Chcete zapojit děti s OMJ do činností ve třídě?

8 vyučovacích hodin
Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková

• Zapojení dětí s odlišným mateřským jazykem do činností pro celou třídu v MŠ

Máte ve třídě děti s OMJ a chcete podpořit jejich začleňování? Zajímají vás principy práce, které umožní dětem zapojit se s porozuměním do řízených činností? Chcete vidět konkrétní příklady?

4 vyučovací hodiny
Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková, Petra Ristić

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.