Nabízíme akreditované semináře k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a výuce češtiny jako druhého jazyka. Určené jsou pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ a další zájemce. Obsahy seminářů vycházejí z našich dlouholetých zkušeností ze školní reality a přinášejí praktické tipy usnadňující každodenní pedagogickou praxi. Lektorky jsou odborné pedagogické pracovnice a mají s tématem bohaté zkušenosti.

Datum: 5. prosince 2019, 15:00 - 17:00
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 2 hodiny
Lektoruje: Mgr. Michala Bernkopfová, Ph.D., PhDr. Kristýna Titěrová
Cena: zdarma

Datum: 25. listopadu 2019, 9:00-16:00
Místo: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Cejl 530/73, 602 00 Brno
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Mgr. Petra Vávrová, MgA. Hana Mlynářová
Cena: 1350 Kč/osoba

Datum: 27. listopadu 2019, 9:00-16:00
Místo: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Cejl 530/73, 602 00 Brno
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Mgr. Michaela Jiroutová, Mgr. Blanka Blažková
Cena: 1350 Kč/osoba

META, o.p.s. seminář pro pedagogy - foto Datum: 28. listopadu, 14:00-17:15 hod.
Místo: ZŠ Na Smetance, Na Smetance 1 Praha 2
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Mgr. Alena Jonášová
Cena: 820,- Kč / osoba

Datum: 11. prosince 2019
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Mgr. Michaela Jiroutová, Mgr. Karolina Dohnalová
Cena: 1 350,- Kč / osoba

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.