+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Nabízíme akreditované semináře k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a výuce češtiny jako druhého jazyka. Určené jsou pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ a další zájemce. Obsahy seminářů vycházejí z našich dlouholetých zkušeností ze školní reality a přinášejí praktické tipy usnadňující každodenní pedagogickou praxi. Lektorky jsou odborné pedagogické pracovnice a mají s tématem bohaté zkušenosti.

Datum: 8. dubna - 29. května 2021 (výuková část)
Místo: prezenčně: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3, on-line: platforma ZOOM
Rozsah: 50 vyučovacích hodin a 20 hodin pedagogické praxe
Lektoruje: tým lektorů
Cena: zdarma (záloha 3 000 Kč, vratná po absolvování závěrečné zkoušky)

Datum: 22. dubna 2021 (13:30 - 17:30 hodin)
Místo: on-line prostředí platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Bc. Zuzana Hrušková
Cena: 820,- Kč / osoba

Datum: 27. dubna 2021 (13:45 - 17:45 hodin)
Místo: on-line prostředí platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Radka Nováková, Zuzana Hrušková
Cena: zdarma

Datum: 1. část - 06. května 2021 (9:00 - 13:00 hodin), 2. část - 08. května 2021 (9:00 - 13:00 hodin)
Místo: on-line prostředí platforma ZOOM
Rozsah: 8 vyučovacích hodin (2 x 4 vyuč. hodiny)
Lektoruje: Magdalena Hromadová, Lucie Sichingerová
Cena: 1 350,- Kč / osoba

Datum: 11. května 2021 (13:30 - 17:30 hodin)
Místo: on-line prostředí platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Zuzana Hrušková, Radana Petrželová
Cena: 820,- Kč / osoba

Datum: 13. května 2021 (13:30 - 17:30 hodin)
Místo: on-line prostředí platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Bc. Zuzana Hrušková
Cena: 820,- Kč / osoba

Datum: 1. část - 25. května 2021 (13:30 - 17:30 hodin), 2. část - 27. května 2021 (13:30 - 17:30 hodin)
Místo: on-line prostředí platforma ZOOM
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Mgr. Michaela Jiroutová, Mgr. Jana Vlčková
Cena: 1 350,- Kč/osoba

Datum: 1. část - 15. června 2021 (13:30 - 17:30 hodin), 2. část - 17. června 2021 (13:30 - 17:30 hodin)
Místo: on-line prostředí platforma ZOOM
Rozsah: 8 vyučovacích hodin (2 x 4 vyuč. hodiny)
Lektoruje: PhDr. Kristýna Titěrová, Mgr. Michaela Štenclová
Cena: 1 350,- Kč / osoba

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.