Nabízíme akreditované semináře k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a výuce češtiny jako druhého jazyka. Určené jsou pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ a další zájemce. Obsahy seminářů vycházejí z našich dlouholetých zkušeností ze školní reality a přinášejí praktické tipy usnadňující každodenní pedagogickou praxi. Lektorky jsou odborné pedagogické pracovnice a mají s tématem bohaté zkušenosti.

Datum: 30. ledna 2020 (9:00 - 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: PhDr. Kristýna Titěrová, Mgr. Petra Vávrová
Cena: 1 350,- Kč / osoba

Datum: 3. února 2020 (13:30 - 16:45 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Bc. Kristýna Chmelíková
Cena: 820,- Kč / osoba

Datum: 13. února 2020 (9:00 - 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Mgr. Regína Ouhledová
Cena: 1 350,- Kč / osoba

Datum: 12. března 2020 (13:00 - 16:15 hodin)
Místo: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Cejl 530/73, 602 00 Brno
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Mgr. Regína Ouhledová
Cena: 820,- Kč / osoba

Datum: 18. března 2020 (9:00 - 16:00 hodin)
Místo: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Cejl 530/73, 602 00 Brno
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Mgr. Markéta Slezáková
Cena: 1 350,- Kč / osoba

Datum: 26. března 2020 (9:00 - 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Mgr. Michaela Jiroutová, Mgr. Karolina Dohnalová
Cena: 1 350,- Kč / osoba

Datum: 1. dubna 2020 (9:00 - 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: MgA. Hana Mlynářová, Mgr. Jana Vávrová
Cena: 1 350,- Kč / osoba

Datum: 23. dubna 2020 (9:00 - 16:00 hodin)
Místo: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Cejl 530/73, 602 00 Brno
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: PhD. Michala Bernkopfová, Mgr. Jana Vávrová
Cena: 1 350,- Kč / osoba

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.