+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Nabízíme akreditované semináře k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a výuce češtiny jako druhého jazyka. Určené jsou pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ a další zájemce. Obsahy seminářů vycházejí z našich dlouholetých zkušeností ze školní reality a přinášejí praktické tipy usnadňující každodenní pedagogickou praxi. Lektorky jsou odborné pedagogické pracovnice a mají s tématem bohaté zkušenosti.

Datum: 1.část - 21. října 2021, 2.část - 22. října 2021 (14:00 - 18:00 hodin)
Místo: on-line prostředí, platforma ZOOM
Rozsah: 8 vyučovacích hodin (2 x 4 vyuč. hodiny)
Lektoruje: Zuzana Hrušková, Kristýna Titěrová
Cena: 1 350,- Kč / osoba

Datum: 1. část - 25. října 2021 (9:00 - 16:00 hodin), 2. část - 26. října 2021 (9:00 - 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 16 vyučovacích hodin
Lektoruje: Jaroslava Swoboda
Cena: 3 000,- Kč / osoba

Datum: 25. října 2021 (14:00 - 18:00 hodin)
Místo: on-line prostředí platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Alena Ondráčková
Cena: 820,- Kč / osoba

Datum: 2. listopadu 2021 (14:00 - 17:15 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Helena Özörencik
Cena: zdarma

Datum: 2. listopadu 2021 (14:00 - 18:00 hodin)
Místo: on-line prostředí platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Radka Bernardová
Cena: 820,- Kč/osoba

Datum: 9. listopadu 2021 (14:00 - 17:15 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Jiřina Dražská
Cena: zdarma

Datum: 10. listopadu 2021 (14:00 - 18:00 hodin)
Místo: on-line prostředí platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Martina Plchová
Cena: zdarma

Datum: 10. listopadu 2021 (9:00 - 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Jana Keblová, Pavla Benešová
Cena: 1 350,- Kč/osoba

Datum: 1. část - 10. listopadu 2021, 2. část - 11. listopadu 2021 (14:00 - 18:00 hodin)
Místo: on-line prostředí platforma ZOOM
Rozsah: 8 vyučovacích hodin (2 x 4 vyuč. hodiny)
Lektoruje: Michaela Jiroutová
Cena: zdarma

Datum: 23. listopadu 2021 (14:00 – 18:00 hodin)
Místo: on-line prostředí, platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Radka Bernardová
Cena: 820,- Kč / osoba

Datum: 23. listopadu 2021 (14:00 – 18:00 hodin)
Místo: on-line prostředí platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Petra Ristić
Cena: 820,- Kč / osoba

Datum: 1.část - 18. listopadu 2021 (14:00 - 18:00 hodin) , 2.část - 25. listopadu 2021 (14:00 - 18:00 hodin)
Místo: on-line prostředí, platforma ZOOM
Rozsah: 8 vyučovacích hodin (2 x 4 vyuč. hodiny)
Lektoruje: Zuzana Janoušková, Lucie Sichingerová
Cena: 1 350,- Kč / osoba

Datum: 19. listopadu 2021 (14:00 - 18:00 hodin)
Místo: on-line prostředí platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Kristýna Titěrová, Klára Jiráčková
Cena: zdarma

Datum: 24. listopadu 2021 (14:00 - 18:00 hodin)
Místo: on-line prostředí platforma ZOOM
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Zuzana Hrušková, Klára Jiráčková
Cena: zdarma

Datum: 24. listopadu 2021 (9:00 - 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Michaela Hamplová, Renata Sládková
Cena: zdarma

Datum: 23. listopadu 2021 (9:00 - 16:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Michaela Jiroutová, Zuzana Hrušková
Cena: 1 350,- Kč / osoba

Datum: 26. listopadu 2021 (14:00 - 17:15 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Jiřina Bratošová
Cena: zdarma

Datum: 8. prosince 2021 (14:00 - 17:15 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Zuzana Hrušková
Cena: 820,- Kč / osoba

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.