META, o.p.s. každoročně pořádá různé akce určené pro zájemce o problematiku začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Na konferencích, kulatých stolech či odborných panelech se můžete dozvědět aktuální informace z oboru, diskutovat a získat tak cenné kontakty a inspiraci pro další činnost. Seznam plánovaných akcí je průběžně aktualizován.

Dlouhodobý vzdělávací program „META Akademie“ určený budoucím lektorům naší organizace. Staňte se certifikovaným lektorem a pomáhejte pedagogům v rozvoji a posílení kompetencí v oblasti vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na všech školních stupních (MŠ, ZŠ, SŠ) a v různých specializacích.

Kdy: 10/2020 – 06/2021
Kde: prezenčně Praha (cca 4–5 dní po dobu trvání kurzu), v případě zájmu i Brno + distančně online
Cena: ZDARMAPřednáška PhDr. Zbyňka Němce, Ph.D. z Nové školy, o.p.s. a následná diskuse se zaměří na zákonné podmínky zaměstnávání DAP ve školách. Získáte základní přehled a praktické rady, za jakých podmínek můžete být jako DAP ve škole zaměstnáni, jaká jsou vaše práva a povinnosti, jaké požadavky na kvalifikaci musíte splnit. V druhé části setkání se uskuteční pravidelný metodický „koutek“ na téma komunikace s dítětem, učitelem, rodičem.

Kdy: 1. října 2020 od 15:00
Kde: META o.p.s., Žerotínova 35, Praha 3
Cena: ZDARMAVe čtvrtek 22. října 2020 pořádáme mezinárodní konferenci „Dlouhodobá jazyková podpora žáků s OMJ jako prevence školní neúspěšnosti“. META, o. p. s. dlouhodobě upozorňuje na potřebnost intenzivní výuky češtiny pro nově příchozí děti a žáky. Intenzivní jazyková příprava se zaměřuje zejména na rozvoj komunikačního jazyka, touto konferencí bychom rádi upozornili na potřebnost rozvoje akademického jazyka, který je nutné poskytovat v rámci podpory těchto dětí a žáků v dlouhodobém horizontu. Své zkušenosti s tímto tématem přednesou zkušení pedagogové, zástupci vedení škol, výzkumníci, ale i zástupce zahraničního ministerstva školství. Můžete se těšit na hosty z Finska a Rakouska. Vystoupí také významný profesor v oblasti dvojjazyčného vzdělávání, Jim Cummins z Kanady. Konference bude živě streamována ze Staroměstské radnice.

Kdy: 22. října 9:30 - 16:00
Kde: Online/Staroměstská radnice, Sál architektů, Praha
Cena: ZdarmaLogo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.