Přírodopis

V této části naleznete materiály a tipy do výuky, které byly vytvořeny v rámci realizace expertních pracovních skupin zaměřených na výuku přírodopisu pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě. Pracovní skupiny probíhaly v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci, který byl spolufinancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Na základě výstupu z pracovní skupiny lze shrnout, co učitelům přírodopisu při výuce žáků s OMJ pomáhá.

Ve výstupu z uvedené pracovní skupiny naleznete další tipy a nápady, jak zapojit žáky s OMJ do výuky přírodopisu (do výkladu, práce s učebnicí, tvorby pracovních listů apod.). Součástí výstupu jsou také inspirativní pracovní listy ke stažení a soubor otázek s obrázky pro snadnější porozumění.

Metodicky vycházejí uvedené materiály z principů práce s žáky s odlišným mateřským jazykem v běžné třídě, které jsou blíže popsány v kapitole Zapojení do výuky.

Pracovní listy ke stažení podle témat:

Zvířecí říše

Obratlovci
 1. Obratlovci
 2. Obratlovci - poznávačka
 3. Obojživelníci
Plazi
 1. Plazi
 2. Hadi
 3. Ještěrka
Ptáci
 1. Ptáci
 2. Životní cyklus ptáků
 3. Dravci a sovy
 4. Šplhavci a kukačky
Savci
 1. Sudokopytníci, lichokopytníci
 2. Hlodavci
 3. Klokan rudý
Bezobratlí
 1. Měkkýši-opakování
 2. Žížala
 3. Ostatní kroužkovci
Členovci
 1. Členovci
 2. Brouci
 3. Motýli
 4. Roztoči a štíři
 5. Korýši
 6. Vnější stavba těla včely

Rostlinná říše

 1. Stavba těla rostliny
 2. Semenné a krytosemenné rostliny
 3. Nahosemenné rostliny
 4. Čeledi dvouděložných rostlin
 5. Opylení, oplození

Výchova ke zdraví

 1. Jak jíst a žít zdravě
 2. Běžné nemoci a poranění, první pomoc
 3. První pomoc

Lidské tělo

 1. Lidské tělo, orgány
 2. Lebka
 3. Lidské smysly

Ostatní

 1. Potravní řetězce
 2. Potravní řetězce a vztahy mezi organismy
 3. Buňka
 4. Hydrosféra
 5. Stavba země, zemětřesení
 6. Kde se vzalo to, co jíme
 7. Ekosystémy - popis živočichů
 8. Podnebné pásy a ekosystémy
 9. Proměny vody a koloběh vody v přírodě
 10. Pitná voda a znečištění vody
 11. Spotřeba vody

Další výukové materiály najdete rovněž v sekci Člověk a svět - Rozmanitosti přírody, případně v sekci ke stažení vlevo na stránce (další zdroje a inspirace). Jako pomůcka do výuky vám dozajista pomůže také překladový slovníček přírodopis a přírodověda.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 4.5 (2 votes)

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.