Úvod do tématu a legislativa

 • obecný úvod do tématu
 • vymezení základních pojmů
 • integrace cizinců v ČR
 • kdo jsou děti a žáci s OMJ
 • zkušenosti ze zahraničí
» Zjistit více

Podpora ve škole

 • podpora v MŠ, ZŠ, SŠ
 • přijetí do školy a adaptace
 • organizace výuky ČDJ
 • asistent pedagoga a plány podpory
 • spolupráce s rodiči
 • klasifikace, přijímací zkoušky a maturita
» Zjistit více

Materiály a tipy do výuky

 • zapojení do výuky MŠ, ZŠ, SŠ
 • rozvoj jazyka ve výuce
 • vizualizace, komunikace, jazyková produkce
 • pracovní listy, aktivity a inspirace
 • průřezová témata
 • integrace do kolektivu
» Zjistit více

Čeština jako druhý jazyk

 • jak učit ČDJ (principy, metody a tipy)
 • co učit v ČDJ (vzdělávací obsah)
 • jazyková diagnostika
 • pracovní listy a materiály do výuky
 • učebnice a učební materiály
» Zjistit více

O portálu

Portál Inkluzivní škola.cz je určený pro pedagogy, ředitele škol, asistenty pedagogů, psychology a sociální pracovníky, kteří se podílejí na začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem do českého vzdělávacího systému a české společnosti.

Portál spravuje nezisková organizace META, o.p.s., která od roku 2004 podporuje cizince ve vzdělávání a pracovní integraci. Nabízí také podporu pedagogům a školám, pokud řeší specifické potřeby dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Cizincům nabízí poradenství, organizuje pro ně jazykové kurzy češtiny a díky dobrovolníkům i doučování. Pro pedagogy vytváří metodické a výukové materiály a pořádá akreditované semináře.

Co je nového na webu

18. 02. 2018 ● V materiálu najdete tipy a aktivity na trénink výslovnosti v tématu Rodina, profese. Slovní zásoba, fráze a...
18. 02. 2018 ● V materiálu najdete tipy a aktivity na trénink výslovnosti v tématu Město, orientace ve městě. Slovní zásoba...
16. 02. 2018 ● V materiálu najdete tipy a aktivity na trénink výslovnosti v tématu Předměty ve škole. Slovní zásoba, fráze...

Aktuality

15. 02. 2018 ● Ve školách i poradnách se stále potýkají s nejasnostmi a žáci cizinci nemají dostatek kurzů češtiny Praha,...
15. 02. 2018 ● META, o.p.s. Vás srdečně zve na projekci filmu s diskuzí Babylon v lavicích do pražského Kina 35. Jde o...
18. 01. 2018 ● META, o.p.s. nově vydala dopisy pro rodiče žáků s OMJ, kteří nerozumí česky! Nerozumí rodiče Vašeho žáka...

Video

Inkluzivní škola - podpora pedagogů při vzdělávání žáků-cizinců

Intenzivní výuka češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem

Elena - Dvojjazyční asistenti pedagoga: příběhy úspěšné integrace

Ochgerel z Mongolska o svých začátcích v ČR

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.