Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - Žák v rámci opakování porovná rysy jednotlivých skupin plazů. -...
Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - žák popíše životní cyklus ptáka - žák vysvětlí pojmy tok a...
Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - žák popíše, jak vypadá, kde žije a jak žije ještěrka obecná...
Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - žák popíše charakteristické znaky hadů - doplňuje si odbornou...
Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: žák rozpozná jednotlivé skupiny obratlovců žák rozlišuje a...
Klíčová slova: obojživelníci, obratlovci, živel, moře, pulec, žábry, souš, teplota, sliz, dospělec, proměnlivá teplota, přechodná skupina, obratlovci, plíce, kyslík, studenokrevní, slizové žlázy, povrch těla, ocasatí, bezocasí, čolek, mlok, žába, živočichové, protáhlé/zkrácené tělo, krk, končetiny...
Pracovní list je určen pro žáky s OMJ 4. třídy ZŠ do předmětu Člověk a jeho svět - Přírodověda. Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a...
Inspirativní ukázky z výuky na projektovém YouTube Pomáháme školám k úspěchu Zajímáte se o nové podněty pro vaši výuku? Rádi byste se dozvěděli, jaké jsou principy dílny čtení a jak s ní začít již v první třídě? Chcete nahlédnout do hodin s párovou výukou nebo se podívat, jak děti baví matematika...
Zde si můžete stáhnout výstup pracovní skupiny zaměřené na výuku přírodopisu (PS PŘ). PS byla tvořena pedagožkami přírodopisu se zkušenostmi s výukou žáků s OMJ a odbornými pracovnicemi z organizace META, které se pravidelně scházely a diskutovaly o překážkách, ale především o možnostech zapojení...
Klíčová slova: semenné / nahosemenné rostliny, semeno, plod, květ, šištice, jehličnatý a listnatý strom, šiška, cykasy, jinany, jehličnany, vějíř, jehlice, tropy, tis, jalovec, smrk, borovice, tis, modřín; dřeviny; jehlicovité listy Pracovní list s komentářem vznikl v rámci aktivity Pracovní...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.