Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Asistent pedagoga

Asistent pedagoga Žáci, kteří neovládají český jazyk v dostatečné míře, patří do skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které je v určitých případech možné žádat finanční podporu na zřízení pozice asistenta pedagoga. S novelou školského zákona a vyhláškou č. 27/2016 Sb. je v případě žáků s OMJ asistent pedagoga jedním z možných podpůrných opatření ve 3. stupni podpůrných opatření. Týká se žáků bez znalosti vyučovacího jazyka. Podpůrná opatření jsou po doporučení ŠPZ nároková a finance, které na ně škola získá jsou dána normativně (viz příloha č. 1 vyhlášky).

Jedním z úkolů asistenta pedagoga je pomáhat při integraci dětí s odlišnou kulturní a jazykovou zkušeností do výuky i do školního prostředí.
V případě žáků, jejichž mateřský jazyk neovládá žádný z pedagogů a je natolik odlišný, že je počáteční porozumění a komunikace mezi žákem a ostatními velice obtížná, je možné zaměstnat na pozici asistenta osobu mluvící česky a zároveň mateřským jazykem žáků.

To usnadní jak komunikaci, tak samotnou integraci do prostředí, které je pro žáky zpočátku neznámé a cizí. Jak ukazují příklady dobré praxe (vpravo), žáci se s pomocí asistenta necítí tolik frustrováni jazykovou bariérou a jejich školní úspěšnost se tím zvyšuje.

Jestliže jsou žáci různého jazykového původu, je možné zaměstnat více osob na částečný úvazek, popřípadě rezignovat na znalost mateřského jazyka žáků a více se zaměřit na výuku češtiny jako druhého jazyka, jejíž výuka je bez znalosti zprostředkujícího jazyka také možná. Viz sekce Čeština - jazyk a komunikace.

META, o.p.s. se aktivně věnuje podpoře využívání asistentů pedagoga na školách jako podpůrného opatření při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. V rámci toho hledá nejefektivnější způsoby, jak této pozice využít. Asistenti společnosti META působili na několika školách v Praze a ve Středočeském kraji.

Naše zkušenosti s asistencí pedagogům jsme shrnuli v několika dokumentech:

Můžete se podívat na video medajlonky: Dvojjazyční asistenti pedagoga -příběhy úspěšné integrace.

Zde si můžete prohlédnout ukázky výukových materiálů.

  1. Univerzální pokyny pro práci s žáky s OMJ (všechny třídy)
  2. Český jazyk - DĚ, TĚ, NĚ (2. třída)
  3. Vlastivěda - Středověk (4. třída)
  4. Dějepis - Josef II. (II. stupeň)
  5. Český jazyk - Slohové cvičení (II. stupeň)
  6. Zeměpis - Orientace na mapě – základní pojmy (6. třída)
  7. Zeměpis- Vesmír (7. třída)
  8. Přírodopis - Členovci (6. třída)
  9. Český jazyk pro cizince – práce s textem (2. – 8. třída)
  10. Český jazyk a dějepis - Historie ČR, významní lidé (1. ročník gymnázia)

Všechny dokumenty najdete i v pravé části okna pod ikonou "Ke stažení".

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika