Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Asistent pedagoga

Žáci, kteří neovládají český jazyk v dostatečné míře, patří do skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které je v určitých případech možné žádat finanční podporu na zřízení pozice asistenta pedagoga (více viz vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných).

Především pokud je na škole více žáků, kteří kvůli své jazykové bariéře nezvládají probírané učivo, má ředitel školy možnost vytvořit pozici asistenta pedagoga, jehož úkolem je pomáhat při integraci dětí s odlišnou kulturní a jazykovou zkušeností do výuky i do školního prostředí.

V případě žáků, jejichž mateřský jazyk neovládá žádný z pedagogů a je natolik odlišný, že je počáteční porozumění a komunikace mezi žákem a ostatními velice obtížná, je podobně jako v případě asistenta pedagoga pro děti z romské menšiny možné zaměstnat na pozici asistenta osobu mluvící česky a zároveň mateřským jazykem žáků. To usnadní jak komunikaci, tak samotnou integraci do prostředí, které je pro žáky zpočátku neznámé a cizí. Jak ukazují příklady dobré praxe (vpravo), žáci se s pomocí asistenta necítí tolik frustrováni jazykovou bariérou a jejich školní úspěšnost se tím zvyšuje.

Jestliže jsou žáci různého jazykového původu, je možné zaměstnat více osob na částečný úvazek, popřípadě rezignovat na znalost mateřského jazyka žáků a více se zaměřit na výuku češtiny jako druhého jazyka, jejíž výuka je bez znalosti zprostředkujícího jazyka také možná. Viz sekce Čeština - jazyk a komunikace.

META, o.p.s. se aktivně věnuje podpoře využívání asistentů pedagoga na školách jako podpůrného opatření při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. V rámci toho hledá nejefektivnější způsoby, jak této pozice využít. Asistenti společnosti META působili na několika školách v Praze a ve Středočeském kraji. Naše zkušenosti jsou shrnuty v několika dokumentech. Například "Nejste na to sami! - Asistent pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem" nebo Hledá se dvojjazyčný asistent.

Zde si můžete prohlédnout ukázky výukových materiálů.

  1. Univerzální pokyny pro práci s žáky s OMJ (všechny třídy)
  2. Český jazyk - DĚ, TĚ, NĚ (2. třída)
  3. Vlastivěda - Středověk (4. třída)
  4. Dějepis - Josef II. (II. stupeň)
  5. Český jazyk - Slohové cvičení (II. stupeň)
  6. Zeměpis - Orientace na mapě – základní pojmy (6. třída)
  7. Zeměpis- Vesmír (7. třída)
  8. Přírodopis - Členovci (6. třída)
  9. Český jazyk pro cizince – práce s textem (2. – 8. třída)
  10. Český jazyk a dějepis - Historie ČR, významní lidé (1. ročník gymnázia)

Všechny dokumenty najdete i v pravé části okna pod ikonou "Ke stažení".

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

field_vote: 
Zatím nehodnoceno

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika