Seznam ZŠ poskytujících bezplatnou jazykovou přípravu

Seznam základních škol poskytujících bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění žáků cizinců do základního vzdělávání (dle § 20 ŠZ):

Hlavní město Praha

AKTUÁLNĚ Praha odstartuje v roce 2017 ve spolupráci s městskými částmi pilotní fázi projektu systémové výuky češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem. V celkem 22 městských částech bude jednou týdně probíhat 2 hodinová výuka na jedné ze zdejších ZŠ. Výuka je pro všechny děti bez znalosti ČJ, tedy nejen cizince. Více v aktualitách Magistrátu hl.m. Prahy.

Jihočeský kraj

http://www.kraj-jihocesky.cz/585/obecni_skolstvi_informace.htm - dole na stránce

Jihomoravský kraj

http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/zakladni-skoly-realizujici-jazykovou-pripravu-pro-deti-cizich-statnich-prislusniku-ve-skolnim-roce

Karlovarský kraj

http://www.kvkskoly.cz/rodicazak/zivotni-situace/Stranky/Skoly-zabezpecujici-vzdelavani-cizincu.aspx

Kraj Vysočina

http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?id_org=450008&id_ktg=300643&p1=31216

Královéhradecký kraj

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=309 - ZŠ se specifickými funkcemi (adresář základních škol zřizujících třídy pro jazykovou přípravu a základních škol organizujících kurzy k získání základního vzdělání)

Liberecký kraj

http://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/3381/Bezplatna-jazykova-priprava-zaku-cizincu.aspx

Moravskoslezský kraj

https://www.msk.cz/skolstvi/jazykova_priprava_cizincu.html

Olomoucký kraj

V Olomouckém kraji nejsou na žádné základní škole zřízené třídy pro jazykovou přípravu žáků se státní příslušností jiného členského státu EU. Tito žáci se zařazují do škol individuálně dle žádostí zákonných zástupců těchto dětí. Školy pak s finančním příspěvkem jazykovou přípravu žáků zajišťují ve své režii.

Pardubický kraj

http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=3050&item=52429.

Plzeňský kraj

http://www.kr-plzensky.cz/article.asp?itm=26056

Středočeský kraj

https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/obecni-skolstvi-ms-zs-zus - na stránce až úplně dole

Ústecký kraj

http://www.kr-ustecky.cz/bezplatna-priprava-cizincu/ds-98625/p1=204486

Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji momentálně není k dispozici žádný seznam škol, které realizují jazykovou přípravu dle § 20 školského zákona.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.