Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Komunikace s dítětem

Základem úspěšného začlenění dítěte s OMJ je komunikace. Dítě musí navázat vztah s paní učitelkou, je tedy potřeba hledat cesty k vzájemnému porozumění. Jak postupovat?

Zajistit základní domluvu:

Učitel nejprve potřebuje rozumět základním potřebám dítěte. Nemělo by se stát, že dítě celý den pláče, a my nevíme proč (jestli ho něco bolí, má hlad, nebo se mu stýská). Pomoci nám mohou komunikační kartičky pro děti s autismem. Ukázky základních kartiček mohou dostat rodiče už při zápisu, doma je s dítětem vyzkouší ještě před nástupem do MŠ.

Komunikační kartičky lze najít zde:

Zahraniční praxe doporučuje, aby dítě mělo na začátku jednoho pedagoga, který pro něj bude hlavní orientační osobou v MŠ a postupně mu usnadní vstup do širšího kolektivu dětí i zvládnutí komunikace dalšími dospělými osobami v MŠ. Dítě potřebuje čas, aby zpracovalo novou situaci a zorientovalo se v neznámém prostředí, neměli bychom ho tedy ke komunikaci nutit a naléhat na něj.

Přizpůsobit jazykový projev, zohlednit přítomnost dětí s OMJ:

 • Mluvit zjednodušeně, ale vždy správně, nikdy nekomolit jazyk!
 • Využívat stejné obraty a slova (např. při cvičení s tenisovým míčkem používáme stejný výraz, nikoli střídání – míč, míček, balónek, tenisák atd.)
 • Dodržovat vhodné tempo řeči.
 • Dodržovat frázování řeči. Je důležité zřetelně oddělovat jednotlivá slova (nikoli nepřirozeně), členit myšlenky a úseky řeči, využívat pomlky a pauzy.
 • Dodržovat správnou intonaci. To je důležité i pro odlišení druhů vět.
 • Mluvit dostatečně nahlas.
 • Dbát na důkladnou výslovnost a artikulaci. Při komunikaci s dítětem je dobré být u něj blízko a zajistit, aby dobře vidělo na naše rty.
 • Zapojit neverbální prvky komunikace (mimika, gesta, pohled očí)
 • Zadávat jasné a stručné instrukce
 • Využívat názornost
 • Využívat mateřský jazyk dětí
 • Ověřovat porozumění

Další tipy:

 • Připravit obrázkový denní režim. Můžeme dítěti ukázat na obrázku, co se bude dít v průběhu dne a jaké činnosti budou následovat. Příklady denního režimu naleznete na této stránce vpravo ve složce Ke stažení.
 • Využít jako prostředníka pro komunikaci jiné dítě z MŠ, které ovládá mateřský jazyk nově příchozího dítěte a zároveň i češtinu.
 • Využít rodiče dítěte a domluvit se s nimi, aby byli v prvních dnech dostupní na telefonu. Pokud některý z rodičů umí i česky, může případně zprostředkovat porozumění mezi Vámi a dítětem.
 • Zažádat o asistenta pedagoga pro děti s OMJ. Informace poskytuje MŠMT v sekci speciální vzdělávání http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-rozvojove-a-operacni-programy.
 • Podporovat komunikaci mezi dětmi navzájem.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

field_vote: 
Zatím nehodnoceno

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika