Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Komunikace s dítětem

Základem úspěšného začlenění dítěte s OMJ je komunikace. Dítě musí navázat vztah s paní učitelkou, je tedy potřeba hledat cesty k vzájemnému porozumění. Jak postupovat?

Zajistit základní domluvu:

Učitel nejprve potřebuje rozumět základním potřebám dítěte. Nemělo by se stát, že dítě celý den pláče, a my nevíme proč (zda ho něco bolí, má hlad nebo se mu stýská). Pomoci nám mohou komunikační kartičky pro děti s autismem. Ideální je mít kartičky připravené a k dispozici již v prvních dnech po příchodu žáka do nové školy, tehdy je komunikace pro všechny strany nejdůležitější a také nejnáročnější.

Komunikační kartičky lze najít zde:

Je možné vytvořit složku tzv. češtiny pro přežití (obrázková slovní zásoba spojená s nejnutnějšími potřebami jako např. nerozumím/ nevím/ ano/ ne/ bolí mě…/ potřebuju na toaletu/ mám hlad/ žízeň/ je mi špatně/ stačí/), důležitá je také orientace po škole (Kde je… / názvy vyučovacích předmětů/ místností v budově), objekty, s kterými se dítě denně setkává, čísla, měsíce a dny v týdnu, barvy, základní fráze a instrukce (Jak se česky řekne …/ Co znamená…/ ještě jednou, prosím, sedni si/ otevři si sešit/ napiš), společenské fráze (děkuji/ prosím) atp. Kartičky mohou být dítěti přístupné ve škole nebo si je může vzít domů, aby se s nimi seznámil a aktivně užíval dle své potřeby.

Přizpůsobit jazykový projev, zohlednit přítomnost dětí s OMJ:

 • Mluvit zjednodušeně, ale vždy správně, nikdy nekomolit jazyk!
 • Využívat stejné obraty a slova (např. při cvičení s tenisovým míčkem používáme stejný výraz, nikoli střídání – míč, míček, balónek, tenisák atd.)
 • Dodržovat vhodné tempo řeči.
 • Dodržovat frázování řeči. Je důležité zřetelně oddělovat jednotlivá slova (nikoli nepřirozeně), členit myšlenky a úseky řeči, využívat pomlky a pauzy.
 • Dodržovat správnou intonaci. To je důležité i pro odlišení druhů vět.
 • Mluvit dostatečně nahlas.
 • Dbát na důkladnou výslovnost a artikulaci. Při komunikaci s dítětem je dobré být u něj blízko a zajistit, aby dobře vidělo na naše rty.
 • Zapojit neverbální prvky komunikace (mimika, gesta, pohled očí)
 • Zadávat jasné a stručné instrukce
 • Využívat názornost
 • Využívat mateřský jazyk dětí
 • Ověřovat porozumění

Tiché období

Neočekávejte v prvních dnech dítěte ve škole příliš mnoho. Pamatujte, že porozumění předchází mluvení a začínající žáci velice často prochází tzv. tichým obdobím (silent period), kdy pouze poslouchají a přijímají jazyk používaný okolo nich. Buďte všímaví. Žáci nemusí být sami schopni říci vám o svých obtížích. Předvídejte jazykové potřeby a poskytujte potřebnou podporu. Nekomolte ale jazyk, pouze zjednodušujte. Dvojjazyčné knihy, slovníky a podobné publikace pomůžou novému žákovi překonat počáteční jazykovou bariéru, a navíc přinesou do třídy nový rozměr jiného jazyka a kultury.

Další tipy:

 • Připravit obrázkový rozvrh či denní režim. Můžeme dítěti ukázat na obrázku, co se bude dít v průběhu dne a jaké činnosti budou následovat. Příklady denního režimu naleznete na této stránce vpravo ve složce Ke stažení.
 • Využít jako prostředníka pro komunikaci jiné dítě ze školy, které ovládá mateřský jazyk nově příchozího dítěte a zároveň i češtinu.
 • Využít rodiče dítěte a domluvit se s nimi, aby byli v prvních dnech dostupní na telefonu. Pokud některý z rodičů umí i česky, může případně zprostředkovat porozumění mezi Vámi a dítětem.
 • Zažádat o asistenta pedagoga pro děti s OMJ. Informace poskytuje MŠMT v sekci speciální vzdělávání http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-rozvojove-a-operacni-programy.
 • Podporovat komunikaci mezi dětmi navzájem.
 • Mít na paměti, že učení se novému jazyku je velice náročné a dítě může být na začátku velice unavené.
 • Dítě potřebuje čas, aby zpracovalo novou situaci a zorientovalo se v neznámém prostředí, neměli bychom ho ke komunikaci nutit a naléhat na něj.
 • Využívat obrázkové slovníky
 • Pro děti ve škole můžete například vybavit nápisy všechna důležitá místa ve škole (i v žákově rodné řeči, například pomocí Google překladače), a také připravit slovníček základních slovíček a frází
 • Na stránkách věnovaných globálnímu čtení http://www.globalni-cteni.cz/clanek/obrazky-z-prvniho-cteni/ naleznete různé kartičky ke stažení.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika