Počty cizinců na školách

V České republice se ve školním roce 2016/17 vzdělávalo na všech typech škol 83 241 cizinců. Celkový počet všech žáků a studentů činil 2 030 779 (včetně občanů ČR), cizinci tedy tvořili 4,1 % z nich.

Počty dětí/žáků/studentů s cizí státní příslušností na jednotlivých stupních škol za školní rok 2016/2017

 • Mateřské školy
  9 494 cizinců (2,6 %) z celkového počtu 362 653 dětí. Z toho je 2 712 z EU (0,7 %) a 72 žadatelů o azyl. Dětí cizinců s trvalým pobytem je 93,7 %.

 • Základní školy
  20 237 cizinců (2,2 %) z celkového počtu 906 188 dětí. Z toho je 6 549 z EU (0,7 %) a 268 žadatelů o azyl. Dětí cizinců s trvalým pobytem je 76,9 %.

 • Střední školy
  9 063 cizinců (2,1 %) z celkového počtu 424 805 studentů. Z toho je 2 421 z EU (0,6 %) a 104 žadatelů o azyl. Studentů cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem je 73,5 %.

 • Vysoké školy
  43 622 cizinců (14 %) z celkového počtu 311 367 studentů.

Nejčastější země původu (v závorce celkové součty všech občanů dané země v MŠ, ZŠ a SŠ / procentní počet z celkového počtu cizinců na těchto školách): Ukrajina (10 182 / 26,3 %), Vietnam (8 287 / 21,4 %), Slovensko (8 002 / 20,6 %), Rusko (3 090 / 8 %), Bulharsko (834 / 2,2 %), Mongolsko (770 / 2,0 %), Moldavsko (703 / 1,8 %), Polsko (649 / 1,7 %), Rumunsko (629 / 1,6 %), Čína (596 / 1,5 %) atd.

Počet cizinců na školách v krajích

Největší počet cizinců napříč stupni vzdělávání tradičně zaznamenávají školy v Praze (téměř 40 %). S velkým odstupem pak následuje kraj Středočeský (11,5 %) a Jihomoravský (7, 8 %.)

Vývoj počtu cizinců na českých školách v letech 2012-2017

Vysvětlivky zkratek:

 • 3Z – děti občanů ze třetích zemí (mimo EU)
 • EU – děti občanů z EU
 • AZYL – děti žadatelů o mezinárodní ochranu (MO) a osob s udělenou MO
 • TP – děti s trvalým pobytem (uvádíme pro ilustraci faktu, že většina žáků s cizím státním občanstvím pochází z rodin, které zde mají trvalý pobyt, tzn. že se na našem území zdržují již více než 5 let)
Mateřské školy

V průběhu posledních pěti let mateřské školy v České republice zaznamenávají rovnoměrný nárůst počtu cizinců. Stejně tak ale narůstá také počet dětí s trvalým pobytem. Naopak nebyl zaznamenán žádný náhlý nárůst počtu dětí ze třetích zemí ani azylantů. Podrobnější informace k počtu cizinců v českých mateřských školách naleznete v dokumentu Počty cizinců na školách 2016/2017.

Základní školy

Podobně jako u MŠ nebyl ani u základních škol v ČR zaznamenán žádný náhlý nárůst počtu cizinců. Z grafu je ovšem patrné, že od roku 2012 přibylo v českých základních školách více než 4 000 cizinců, jejich počet se tedy téměř zdvojnásobil. Podrobnější informace k počtu cizinců na českých základních školách, ale také porovnání počtu cizinců s poskytováním finančních prostředků na jejich podporu v rámci Rozvojových programů naleznete v dokumentu Počty cizinců na školách 2016/2017.

Střední školy

Situace na středních školách v ČR je poněkud rozdílná. Jak je patrné z grafu, počty cizinců na středních školách se v průběhu posledních 5 let nijak razantně neměnily. V předchozích dvou letech dokonce docházelo k mírnému poklesu. Ve školním roce 2016/2017 se však počet žáků cizinců na SŠ dostal zpět na úroveň počtu před 5 lety. Podrobnější informace k počtu cizinců na českých středních školách naleznete v dokumentu Počty cizinců na školách 2016/2017.

Zdroj: STATISTICKÁ ROČENKA ŠKOLSTVÍ – VÝKONOVÉ UKAZATELE 2016/17 na stránce http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statisticka-rocenka-skolstvi-vykonove-ukazatele-2016-17.

Výše uvedené grafy znázorňují pouze počty žáků se statutem „cizince“ na školách. Kolik je ve školách dětí a žáků s OMJ není známo, vycházet můžeme z odhadů šetření ČŠI, které se uskutečnilo v roce 2015 a bylo zaměřeno na téma vzdělávání žáků s OMJ. Dle něj z celkového počtu žáků s odlišným mateřským jazykem může být až 34 % (odhad na MŠ, na ZŠ 25,5 %, na SŠ 21,7 %) takových žáků, kteří nemají statut cizince, přesto ale nemají dostatečnou znalost vyučovacího jazyka. Aktuální a oficiální počty takových žáků na českých školách ovšem nemá nikdo k dispozici.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 3.7 (3 votes)

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.