Zeměpis

Předměty jako jsou zeměpis a vlastivěda existují všude na světě, mají ale většinou rozdílné obsahy a požadavky, které jsou z pochopitelných důvodů zaměřené především na geografický region dané země. To může zpočátku způsobovat při výuce žáků s odlišným mateřským jazykem problémy, vycházející z našeho trochu etnocentrického pohledu (např. Jak je možné, že neví, že hlavní město ČR je Praha a Slovenska Bratislava?!). Možná by nás ale naopak překvapilo, jak nadstandardní znalosti o své původní vlasti i o okolních zemích tito žáci mají. Těchto znalostí bychom měli v hodinách umět využít.

Práce s mapou je ovšem klasická dovednost, při které se i žák s OMJ může bezproblémově zapojit do výuky. Zpočátku je ovšem důležité ujasnit pokyny, které jsou pro ostatní samozřejmostí (např. vyhledej na mapě, ukaž, popiš atd.).

Níže najdete ke stažení inspirativní materiály a tipy do výuky zeměpisu, metodicky vycházejí materiály z principů práce s žáky s odlišným mateřským jazykem v běžné třídě, které jsou blíže popsány v kapitole Zapojení do výuky. Další materiály a odkazy na užitečné stránky najdete v sekci vpravo.

  1. Orientace na mapě - základní pojmy
  2. Vesmír
  3. Stavba země, zemětřesení
  4. Hydrosféra
Tagy: 

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.