25. Duben 2018 ● Ve dnech 20. a 21. června 2018 pořádá META, o.p.s. konferenci k tématu vzdělávání a začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem v prostorech Sněmovní 7 v Praze na Malé Straně. Zvyšující se počet dětí a žáků cizinců ve školách představuje...
10. Duben 2018 ● Vše je v pohybu. Planety, zvířata i lidé. Migrace a pohyb jsou přirozené, upozorňuje spot k letošnímu ročníku soutěže Čeština je i můj jazyk. Žáci základních a středních škol mohou už po čtvrté zasílat své literární a tvůrčí příspěvky k tématu...
29. Březen 2018 ● Dny otevřených dveří pořádá společnost META ve dnech od 10. do 18. dubna 2018. Všechny akce jsou zaměřeny na organizaci a realizaci jazykové přípravy žáků s odlišným mateřským jazykem. Jsou určeny učitelům základních škol, dalším pedagogickým a...
13. Březen 2018 ● Žáci základních a středních škol se budou letos už po čtvrté zamýšlet nad tím, jaké to je, když přijde do neznámého prostředí člověk, spolužák z odlišné země a kultury, který nerozumí česky a v novém prostředí se musí zorientovat. Účast v...
9. Březen 2018 ● Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Cílem výzvy je mimo jiné podpora společného vzdělávání, podpora nových metod ve výuce nebo spolupráce s rodiči a veřejností. Školy si mohou žádat finance na personální...
8. Březen 2018 ● Zajímá Vás, jak podporují děti s odlišným mateřským jazykem v MŠ Mezi Domy a Fakultní MŠ Sluníčko pod střechou? Chcete zhlédnout video z kurzu češtiny jako druhého jazyka? Zajímají Vás postřehy lektorky? Máte chuť vyměnit si zkušenosti s...
7. Březen 2018 ● META, o.p.s. nově vydala dopisy pro rodiče žáků s OMJ, kteří nerozumí česky, v dalších jazycích! Nerozumí rodiče Vašeho žáka česky? Potřebujete jim vysvětlit, jak jejich dítě můžete podpořit při vzdělávání? Nevíte, jak jim vysvětlit, co jsou...
23. Únor 2018 ● Nově můžete na webu www.inkluzivniskola.cz najít mnoho nových výukových materiálů. Celkem jsme během roku 2017 vytvořili 96 nových materiálů a upravili 60 stávajících, které již na webu visely. Tyto nově vzniklé materiály se vztahují k různým...
21. Únor 2018 ● Díky této výzvě mohou školy žádat o finanční prostředky na intenzivní kurzy češtiny a dvojjazyčné asistenty, dále pak na interkulturní pracovníky, doučování žáků s OMJ ve školách nebo vzdělávání pedagogických pracovníků v tomto tématu aj. Tato...
15. Únor 2018 ● Ve školách i poradnách se stále potýkají s nejasnostmi a žáci cizinci nemají dostatek kurzů češtiny Praha, 12.2.2018: Ve školním roce 2016/17 se v českých mateřských, základních a středních školách vzdělávalo podle statistiky Ministerstva...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.