15. Únor 2018 ● Ve školách i poradnách se stále potýkají s nejasnostmi a žáci cizinci nemají dostatek kurzů češtiny Praha, 12.2.2018: Ve školním roce 2016/17 se v českých mateřských, základních a středních školách vzdělávalo podle statistiky Ministerstva...
15. Únor 2018 ● META, o.p.s. Vás srdečně zve na projekci filmu s diskuzí Babylon v lavicích do pražského Kina 35. Jde o jedinečný francouzský dokument o třídě, ve které se sešli žáci z celého světa. „Je jim něco mezi jedenácti a patnácti lety, pocházejí z Irska...
18. Leden 2018 ● META, o.p.s. nově vydala dopisy pro rodiče žáků s OMJ, kteří nerozumí česky! Nerozumí rodiče Vašeho žáka česky?Potřebujete jim vysvětlit, jak jejich dítě můžete podpořit při vzdělávání?Nevíte, jak mu vysvětlit, co jsou podpůrná opatření?A jak mu...
8. Leden 2018 ● Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce DATUM: 25. ledna 2018, 9:00 - 16:00 MÍSTO: PRAHA - Americké centrum, Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 - Malá Strana mapa ROZSAH: 8 vyuč. hodin LEKTORKY: MgA. Hana Mlynářová, Mgr. Zuzana...
8. Leden 2018 ● Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ DATUM: 18. ledna 2018 (1. část), 6. března 2018 (2. část), vždy 12:00 - 17:00 MÍSTO: PRAHA – Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, 110 00, Praha 1 ROZSAH: 12 vyuč. hodin...
5. Leden 2018 ● Jak má škola či poradenské zařízení postupovat v případě uzpůsobení podmínek jednotné přijímací zkoušky u žáků s SVP? Co může poradna doporučit za uzpůsobení? Má nárok na uzpůsobení přijímaček také žák s přiznaným PO 1. stupně? Dozvíte se v...
22. Prosinec 2017 ● V nakladatelství vychází zajímavá odborná literatura zaměřená na migraci, integraci, etnickou a kulturní rozmanitost, mimo jiné. To jsou témata, se kterými se při své práci denně setkáváme. Nakladatelství Portál nám poskytuje aktuální knižní...
12. Prosinec 2017 ● Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dotační program „Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2018“. Žádat mohou školy, školská zařízení a neziskové organizace, které se věnují práci s dětmi či žáky cizinci....
9. Listopad 2017 ● Konference je pořádána ZDARMA 28. 11. od 9.00 do 13.00 hodin v Adalbertinu, Hradec Králové a je určena pracovníkům v oblasti vzdělávání se zájmem o globální rozvojové vzdělávání. V panelové diskuzi VÝZVY SOUČASNOSTI VE VÝUCE - JAK O NICH UČIT...
7. Listopad 2017 ● Jaké jsou novinky u maturitní zkoušky z ČJL v roce 2018? Kdy se bude psát písemná práce z češtiny? A kde se dá o organizace maturity dozvědět více? Na tyto a další otázky k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury na jaře 2018 Vám...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.