S materiálem začínáme ve 2. – 3. ročníku v rámci hodin vzdělávacího okruhu Člověk a jeho svět. Z pracovních listů lze vybírat úkoly a texty pro jednotlivé třídy dle náročnosti, např. ve 2. ročníku se žáci seznamují s pěti lidskými smysly, ale v 5. ročníku popisují stavbu jednotlivých smyslových...
Pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ), kteří nastoupí do školy na prvním stupni, může být vzdělávací oblast Člověk a jeho svět díky své názornosti zásadním zdrojem informací a dovedností. Nejen, že se z této oblasti dozví důležité informace o sobě, rodině, kulturně přírodním uspořádání Země i...

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.