Přijetí do základní školy

Přijetí žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do školy s sebou nese mnohá specifika vyplývající právě z odlišné jazykové a kulturní zkušenosti těchto žáků. Žáci s OMJ přicházejí často bez dostatečné znalosti češtiny, která je pro výuku ve škole naprosto zásadní. Kromě této bariéry navíc mnohdy nemají ani oni, ani jejich rodiče zkušenosti s českým vzdělávacím systémem. To s sebou nese také nedostatek základních informací například o tom, jaká jsou práva a povinnosti rodičů a žáků, délka povinné školní docházky, průběh přijímacího řízení na SŠ apod. Více informací k tomuto tématu najdete v kapitole Spolupráce s rodiči, ZŠ.

Proto je důležité již samotnému přijetí žáka do školy věnovat náležitou pozornost. Můžete se také inspirovat jak se připravit na přijímací pohovor s rodinou žáka s OMJ nebo na co co myslet a třeba nezapomenout než žák s OMJ přijde na pohovor.. Podstatné je přitom vycházet z konkrétní situace těchto žáků, z jejich dosavadní znalosti češtiny, dalších jazykových dovedností, věku, délky pobytu v ČR, rodinného prostředí, předchozích školních zkušeností atd. Všechny tyto proměnné hrají velkou roli při rozhodování, jak postupovat při inkluzi těchto žáků do školy.

Na následujících stránkách se dozvíte, jak co nejlépe připravit sebe, školu,žáky a jejich rodiče na úspěšnou inkluzi žáků s OMJ do Vaší školy.

Nově jsme pro vás připravili nástroj, tzv. Check list audit školy pro efektivní inkluzi žáků s OMJ, který shrnuje jednotlivé kroky v procesu začleňování těchto žáků a užitečné odkazy související s tématem. Najdete pod ikonou "Ke stažení".

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.