Informace od rodičů

Co dále zjistit od rodičů žáka cizince na první schůzce?

Školský zákon ukládá rovný přístup při přijímání ke vzdělání, ale pro ředitele vyžaduje přijetí cizinců větší nároky na přípravu. Proto by se měl snažit v případě žáka cizince získat více informací o jeho předchozím i současném životě, než obvykle má o českých žácích. Rozdílný přístup k žáku cizici má především dva důvody:

Prvním je samozřejmě jazyk a s ním spojená problematika, druhým může být odlišná zkušenost ze školní praxe v zemi původu. Každá další informace o nově příchozím však může být užitečná při procesu integrace, který cizince v našem vzdělávacím systému čeká. Jaké informace by tedy mohly pomoci?

 • Jak se správně vyslovuje jméno dítěte, jak chce být oslovováno?
 • Odkud dítě pochází (země původu), popřípadě jaká je jeho etnická příslušnost? Kdy přesně přijelo do ČR?
 • S kým dítě bydlí? Zůstal někdo v původní vlasti? Zde je důležité být citlivý, minulost některých cizinců může být velice traumatická.
 • Setkal/a se již s češtinou a kde? Ve škole, doma, při soukromých lekcích? Umí česky? (Jak dobře?)...
 • Jaké jazyky jsou používány doma, popř. kdo z rodiny mluví jakou řečí? V jakém jazyce dovede dítě číst a psát? (V některých rodinách slouží různé jazyky různým účelům.)
 • Jaký druh komunikace mezi rodiči a školou bude nejefektivnější (verbální nebo psaná)? Jaký je preferovaný jazyk?
 • Jaké (pokud vůbec nějaké) bylo předchozí vzdělání – kde, od kolika let, bylo přerušeno? – na jak dlouho? Bylo chování ve škole, kterou předtím žák navštěvoval, spíše formální, či neformální?
 • Shodují se předměty s českým kurikulem? Požádejte rodiče o dokumentaci z předchozích škol (pro vaši představu poslouží i žákovy sešity v mateřském jazyce).

Tyto informace je důležité znát, protože schopnost dítěte adaptovat se na odlišné školní prostředí je jedním z důležitých faktorů ovlivňující integraci. Navíc by škola měla na základě těchto informací připravit plán začleňování žáka do výuky, případně naplánovat výuku češtiny jako cizího jazyka. Podstatné je, že nedostatečné, přerušené ani jinak zkrácené předchozí vzdělání by nemělo být impulsem pro zařazení žáka o více ročníků níže. Vždy zařazujte podle věku, maximálně jeden rok zpět - tak, aby měl žák možnost dokončit základní vzdělání do 17 let.

Dále je dobré zjistit:

 • O co se dítě zajímá, co jsou jeho silné stránky?
 • Existují u dítěte nějaké zdravotní obtíže, o kterých by měla škola vědět?
 • Má rodina nějaké konkrétní požadavky na vzdělání? Má rodina nějaké plány do budoucnosti?
 • Jaké náboženství rodina vyznává? Jaké zvyky v oblasti oblékání či stravování v rodině fungují (popř. má dítě přímo nějakou dietu)...?

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.