Podpora ve škole


Tato část je určena zejména pro ředitele škol, ale užitečná může být i pro třídní učitele, koordinátory vzdělávání cizinců, výchovné poradce či metodiky prevence. Dozvíte se v ní, jak funguje integrace cizinců do českého vzdělávacího systému, a to na úrovni státu, škol i dalších organizací.

Přítomnost žáků se zkušeností migrace do nové země, žáků cizinců, přináší do škol spoustu otázek. Jak je to s přijímáním cizinců? Do jaké třídy je zařazovat? Jak plánovat výuku? Kdo by mohl žáky i učitele během výuky podpořit? Jak učit češtinu, kdo to zaplatí? Jak a za co žáky hodnotit? Jak komunikovat s dětmi i s rodiči, když nerozumí? Nejen na tyto otázky se vám pokusíme v této části portálu odpovědět.

Od září 2016 platí novela Školského zákona, která přináší potřebné a vítané změny v podpoře dětí a žáků s OMJ ve vzdělávání. Změny se promítnou do předškolního, základního i středoškolského vzdělávání. Více informací k novele a přehled aktuálních možností, které nová legislativa přináší se dozvíte v sekci Novela ŠZ 2016 a v jednotlivých částech IŠ, kde informace průběžně aktualizujeme.

Předškolní vzdělávání

V této části jsou soustředěny informace ke vzdělávání dětí cizinců v mateřských školách. Zároveň zde naleznete tipy na to, jak se v mateřské škole připravit na příchod dětí, jak je rozvíjet (nejen) jazykově a jak spolupracovat s rodiči.

Co dělat před přijetím žáka cizince?

Ještě před samotným přijetím cizince by škola měla mít připravenou koncepci a strategii práce s cizinci (žáky s odlišným mateřským jazykem). Žáci s OMJ potřebují specifickou formu podpory. K přípravě na ni vám může být nápomocná část co mít připravené, než cizinec přijde, kde najdete nejen materiály ke stažení informující o českém vzdělávacím systému a jeho organizaci v několika jazykových mutacích, ale také rady věnované samotné tvorbě koncepce integrace.

Přijetí žáka cizince na školu

Problematika přijetí žáka cizince je rozpracována krok za krokem, od přijímací procedury až po předání pravomocí další zodpovědné osobě, kterou může být koordinátor vzdělávání cizinců, výchovný poradce nebo třídní učitel.

Zařazení do ročníku

S přijetím žáka cizince je také spojeno jeho zařazení do ročníku, kterému by ovšem mělo předcházet alespoň orientační zjištění a zhodnocení znalostí a dovedností, především v českém jazyce. Na základě tohoto zjištění, ale především s přihlédnutím k věku žáka, je pak žák zařazen do odpovídajícího ročníku.

Vyrovnávací plán/Plány podpory a klasifikace

V části vyrovnávací plán najdete informace a tipy k vytvoření vyrovnávacího plánu, který je vhodným nástrojem pro systematické plánování výuky žáků cizinců (žáků s OMJ). Vyrovnávací plán slouží zároveň jako kritérium pro klasifikaci , které je věnována samostatná část. Při plánování pokroku ve vyrovnávacím plánu vycházíme kromě cílů v daných předmětech také z přístupu k češtině jako cizímu jazyku. Změny v legislativě od září 2016- aktuálně

Integrační proces

Integrační proces je dlouhodobá, v podstatě nikdy nekončící oboustranná snaha začlenit žáka cizince nejen do výchovně-vzdělávacího procesu, ale především do školního (třídního) kolektivu. V této části portálu naleznete tipy na několik podpůrných nástrojů a opatření, jak na to. Mezi ty nejzákladnější patří zřízení role koordinátora nebo spolužáků (patronů). Podpoře v podobě asistenta pedagoga je věnována samostatná část.

Organizace výuky ČDJ

Integrace žáka cizince není možná bez systematické podpory osvojení českého jazyka. Pro počáteční integraci je potřeba zorganizovat kurzy češtiny jako druhého jazyka (ČDJ). V sekci věnované kurzům se především dozvíte, jak je financovat, a seznámíme vás s příklady již realizovaných kurzů.

Klima školy

Inkluzivní škola zohledňuje potřeby všech svých žáků, a to také znamená, že by klima školy mělo být příjemné všem jejím žákům, samozřejmě včetně žáků cizinců. V této části portálu se seznámíte s několika návodnými příklady dobré praxe a především se způsoby, jak předcházet xenofobii a rasismu.

Střední škola

Při přechodu na střední školu může být užitečná část věnovaná přijímacímu řízení, možnostem podpory na SŠ a maturitě z ČJL. Nostrifikacím je věnována samostatná část.

Poslední dvě části této sekce se věnují spolupráci s rodiči a příkladům praxe ze zahraničí.

Tato část portálu vznikla v rámci tvorby metodiky práce se žáky a studenty migranty, která vzniká díky projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořenému v 1. výzvě Operačního programu Praha Adaptabilita. Metodika je ke stažení zde.

"Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti"

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (3 votes)

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.