Podpora ve škole


Tato část portálu je určena učitelům, koordinátorům vzdělávání cizinců, výchovným poradcům, metodikům prevence, asistentům pedagoga či vedení školy. Tedy všem, kdo řeší přijímání do školy, zařazování do ročníku, hodnocení, organizační zajištění a výuku češtiny jako druhého jazyka (ČDJ), komunikaci s rodiči aj.

V této části portálu najdete následující témata:

Předškolní vzdělávání

Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách je velmi zásadní pro jejich budoucí studium. V této části naleznete tipy, jak se připravit na příchod dítěte do MŠ a nastavit adaptaci, aby se dítě úspěšně začlenilo do kolektivu. Nechybí zde ani informace, jak děti jazykově rozvíjet.

Základní škola

V této části jsou zpracovány informace týkající se podpory a vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na Základních školách. Dozvíte se zde, jak postupovat při přijetí žáka s OMJ (do jakého ročníku ho zařadit), jak se na příchod žáka připravit. Zjistíte, jaké jsou možnosti podpory těchto žáků a jak rozpoznat, jakou míru a formu podpory budou potřebovat.
Zároveň se zde dočtete, jak zorganizovat výuku ČDJ i jak ji financovat. Dalším důležitým momentem při práci s žákem s OMJ je jeho klasifikace nebo sestavení plánu podpory (PLPP, PJP, IVP). V této sekci najdete doporučení, vysvětlení pojmů i praktické ukázky.

Střední škola

Přechod na střední školu je pro žáky s OMJ velice náročný a samotné zvládnutí studia pro ně může být bez podpory nedosažitelné. Najděte si všechny potřebné informace k přijímacímu řízení a možnostem uzpůsobení přijímaček pro žáky s OMJ. Ověřte si také to, jaké doklady o předchozím studiu mají studenti při přijímacím řízení škole doložit.
Zjistěte také, jak můžete podpořit studenty s OMJ jejich studia na SŠ, jak použít PLPP a IVP nebo jak hodnotit takové studenty. Podívejte se také na to, jak pro studenty s OMJ mohou vypadat závěrečné zkoušky nebo maturitní zkouška z ČJL. Pro inspiraci si můžete přečíst, jak vypadá roční přípravný kurz češtiny ke studiu na SŠ, který META pilotuje a snaží se zapojit do českého systému školství.

Asistent pedagoga

S pozicí asistenta pedagoga se setkala nejedna mateřská a základní škola. Důležité je vědět, jaká je náplň práce asistenta pedagoga a jak by měla probíhat spolupráce mezi asistentem a pedagogem. Důležitost role asistenta pedagoga při práci s dětmi s OMJ potvrzuje i praxe ze zahraničí.

META o.p.s. realizuje kurzy zdarma pro dvojjazyčné asistenty pedagoga, kteří jsou běžní asistenti pedagoga s tou výhodou, že ovládají další jazyk. Zároveň nabízíme otevřenou skupinu (Platforma DAP) pro asistenty pedagoga, kteří budou mít přístup na elektronické sdílené prostředí, kde najdou informace k profesi DAP.

Integrační proces

Integrační proces je dlouhodobá, v podstatě nikdy nekončící oboustranná snaha začlenit žáka cizince nejen do výchovně-vzdělávacího procesu, ale především do školního (třídního) kolektivu. V této části portálu naleznete tipy na několik podpůrných nástrojů a opatření, jak na to. Mezi ty nejzákladnější patří zřízení role koordinátora nebo spolužáků (patronů).

Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči je jednou z hlavních podmínek úspěšného začlenění žáka do školy. Rodičům z jiného jazykového a kulturního prostředí však často chybí společný jazyk se školou, ale také nedostatek základních informací. V této části portálu si můžete stáhnout dokumenty, dopisy, žádosti i informace pro rodiče přeložené do 12 jazykových mutacích. Naleznete zde také tipy, jak s rodiči komunikovat.

Klima školy

Inkluzivní škola zohledňuje potřeby všech svých žáků, a to také znamená, že by klima školy mělo být příjemné všem jejím žákům, samozřejmě včetně žáků s OMJ. V této části portálu se seznámíte s několika návodnými příklady dobré praxe a především se způsoby, jak předcházet xenofobii a rasismu.

Uznávání zahraničního vzdělání

V této části portálu naleznete přehledné informace o uznání dokladů o předchozím vzdělání, ať už jde o různé typy diplomů či vysvědčení. Dozvíte se také, co si před procesem uznání zahraničního vzdělání připravit za podklady.

Průvodce pro poradny

Pro potřeby pedagogicko-psychologických poraden, které rozhodují o podpoře žáků s OMJ, vydala META přehledného Průvodce pro poradny při práci s dětmi a žáky s OMJ, který je volně ke stažení.

Tato část portálu vznikla v rámci tvorby metodiky práce se žáky a studenty migranty, která vznikla díky projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořenému v 1. výzvě Operačního programu Praha Adaptabilita. Metodika Žáci s OMJ v českých školách je volně ke stažení.

Dobrá praxe

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.