Pomoc patronů


Ve školách, které mají zkušenosti s přijímáním žáků cizinců, se osvědčilo ustanovit několik patronů, kteří mají na starost podporu nového spolužáka.
V zahraničí se tato praxe označuje jako peer tutoring a těmto "nápomocným spolužákům" se říká peers nebo buddies. Jejich úkolem je dělat žákům cizincům v počátečních týdnech po jejich přijetí jakési společníky a průvodce jejich novým školním prostředím.

Přenést určitou míru zodpovědnosti na spolužáky je přínosné v mnoha ohledech. Spolužáci mají možnost komunikovat v mnohem méně formální rovině něž třídní učitel. Integrace cizince do žákovského kolektivu, ale i do žákovské rutiny, je mnohem efektivnější právě přes prostředníky z řad spolužáků.

Důležité je ovšem uvědomit si, že dělat patrona spolužákovi, kterému v některých případech nerozumím ani slovo, je velice náročné a nemůže to jistě dělat každý. Výběr vhodného patrona by proto měl být velice pečlivý. Osvědčily se především přátelské, zodpovědné a komunikativní děti.

Z mnoha důvodů je lepší, aby podporujících spolužáků bylo více a každý zodpovídal za něco jiného. Např. ve Velké Británii to funguje tak, že konkrétní děti tráví s nově příchozími žáky cizinci přestávky, zatímco jiné s nimi chodí na obědy a další zase na tělocvik.

Je důležité (zpočátku právě prostřednictvím patronů) podporovat přirozené sociální vztahy ve třídě a dbát na to, aby nedošlo k vyloučení cizince z kolektivu ani k vytváření uzavřených skupinek spolužáků cizinců.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.