Příprava třídního kolektivu a vytvoření bezpečného prostředí

Michala Bernkopfová

Důležitou součástí přípravy na žákův příchod je vytvoření atmosféry, ve které se bude žák s OMJ cítit příjemně, vítán a bezpečně. Umožníme nově příchozímu zažít pocit, že patří mezi ostatní a je rovnocennou součástí třídy a školy.

 • Informujeme třídu o příchodu nového dítěte – jak se jmenuje, odkud pochází a o jakou zemi se jedná. Přitom se ale spíše soustředíme na to, co máme společné, a vyvarujeme se přílišnému zdůrazňování kulturních rozdílů. Dáme si pozor na to, abychom dítě oslovovali jménem, na které je zvyklé, a nekomolili výslovnost.
 • Společně se třídou se zamyslíme nad tím, jaké komplikace může novému dítěti způsobovat jazyková bariéra a další okolnosti. Může to být v rámci třídnické hodiny, kdy se třídě věnuje třídní učitel, nebo s ní takto může pracovat i učitel ČDJ, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence či koordinátor inkluze.
 • Společně se třídou promyslíme, co bude nové dítě potřebovat vědět, čemu rozumět a co vyjadřovat a jak ho v tom můžeme podpořit. Například pro dítě s nulovou znalostí češtiny můžeme se třídou vyrobit pomůcky, jako je orientační plánek školy, komunikační kartičky nebo dvojjazyčné štítky označující místa ve škole nebo předměty ve třídě.
 • Dohodneme se žáky ve třídě společná pravidla, např.:
  • na podpoře žáka se podílejí všechny děti,
  • na žáka mluvíme zřetelnou a spisovnou češtinou,
  • žákovi pomáháme s pochopením zadaných úkolů,
  • ověřujeme porozumění.
  • Navrhneme, aby se jedno až dvě děti staly patrony nového žáka a v prvních týdnech mu pomáhaly s orientací ve škole, ve výuce a ve školních povinnostech, případně se zapojením do mimoškolních aktivit.
  • Podporujeme vytváření přátelských vazeb a respektující atmosféru ve třídě. K tomu nám mohou pomoci aktivity v rámci tzv. průřezových témat. Vytvoříme bezpečné prostředí, ve kterém se nový žák a jeho spolužáci budou cítit dobře. Podporujeme spolupráci ve dvojicích nebo malých skupinkách.

  Další tipy a principy začleňování nového žáka do třídního kolektivu najdete v článku Integrace do kolektivu.

Anketa

Array

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.