Teorie společné výchozí dovednosti


Teorii ledovce Cummins dále rozvinul v teorii společné (obecné) výchozí dovednosti (Common Underlying Proficiency) nebo také v hypotéze vzájemné závislosti, ve které je kladen důraz na protínající se dovednosti v obou jazycích, které pomáhají rozvíjet kognitivní a akademické schopnosti.

Tato teorie upozorňuje na vzájemnou závislost konceptů, dovedností a jazykových znalostí, které jsou založeny v tzv. centrálním operačním systému. Cummins tvrdí, že kognitivní a literární dovednosti získané v prvním jazyce se přenesou do druhého jazyka. Vizuálně je to prezentováno jako dva ledovce představující dva jazyky, které vyčnívají nad hladinu a sdílejí pod hladinou společné (obecné) výchozí dovednosti neboli operační systém. Oba jazyky jsou navenek oddělené, ale jsou podporovány sdílenými koncepty a znalostmi získanými učením, zkušenostmi a kognitivními a jazykovými schopnostmi žáka.

Teorie společné (obecné) výchozí dovednosti

Teorie společné (obecné) výchozí dovednosti

Teorie společné (obecné) výchozí dovednosti

Tento obrázek také ukazuje, jak je jazyková znalost ukládána v mozku. Dvojjazyční žáci mají dovednosti v obou jazycích (výslovnost, slovní zásobu a gramatiku) uloženy nezávisle na sobě v pracovní paměti. Ta má přístup k dlouhodobé paměti, která není jazykově specifikována. Jinými slovy, používání jednotlivých jazyků vychází z pracovní paměti, zatímco koncepty jsou uloženy hlouběji.

PRAHOVÁ HYPOTÉZA

Tzv. prahová hypotéza vychází z toho, že dítě potřebuje dosáhnout jisté úrovně dokonalosti nebo kompetence v prvním nebo druhém jazyce, aby mohlo plně využít výhody dvojjazyčnosti. Naopak, pokud jsou dovednosti v obou jazycích malé, znamená to, že není adekvátním způsobem rozvíjen ani jeden jazyk, dítě na své vrstevníky velice ztrácí. Je zřejmé, že musí existovat alespoň minimální jazyková a konceptuální znalost v prvním jazyce, aby dítě mohlo přidat druhý jazyk a plně rozvinout dvojjazyčnost. Plně rozvinutá dvojjazyčnost znamená mít věkově odpovídající jazykové dovednosti v obou jazycích.

Tato hypotéza opět ukazuje, jak důležitý je u těchto žáků jejich mateřský jazyk. Je proto důležité spolupracovat s rodiči na jeho prohlubování a trvat na tom, aby svoje děti učili mateřštinu a kupovali jim knihy, stahovali články apod. Upozorňujeme je, jakou to bude mít pro ně obrovskou výhodu, být v dnešní době plně gramotní ve dvou (a více) jazycích.

Částečně převzato z: Excellence and Enjoyment:learning and teaching for bilingual children in the primary years, Unit 1: Planning and assessment for language and learning; DfES Publications, 2006 a z http://www.naldic.org.uk/ITTSEAL2/teaching/SLA.cfm

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.