Specifika bilingvních žáků


Někteří žáci s odlišným mateřským jazykem (s OMJ) mohou už česky umět docela dobře. Je to většinou díky tomu, že v Česku žijí již od narození a navštěvovali například předškolní zařízení nebo měli „českou chůvu“. I tito žáci jsou v určitých ohledech pořád specifičtí, protože rodina doma komunikuje jiným jazykem. Žáci jsou dvojjazyční a někdy i vícejazyční, což má pro ně mnoho výhod, ale ve škole to přináší i jistá rizika.

Problematická se stává zejména domácí příprava, se kterou žákům doma nemá kdo pomoct (pokud zde rodiče nechodili do školy, nebudou schopni dětem s úkoly poradit). Proto není vhodné dávat těmto žákům úkoly, které vyžadují dohled či kontrolu rodičů.
Žáci navíc mohou mít odlišné dovednosti (slovní zásobu, způsob vyjadřování) v každém ze svých jazyků, protože je používají v odlišném prostředí. Problematické je pak proto navazování na dovednosti získané v prvním jazyce, které žák například neumí verbalizovat ve svém druhém jazyce, a naopak.

Úskalí skýtá i sama míra dvojjazyčnosti. Učitelé se často domnívají, že žáci již umí plynně používat i češtinu a předpokládají, že jsou schopni se vyjadřovat v češtině na více méně odborné úrovni. Problém ovšem je, že žáci mohou být plynule hovořící jen v oblasti tzv. komunikačního jazyka, což ještě neznamená, že mají rozvinutý jazyk i na odborné úrovni (více v teorii ledovce).

Zájemci o hlubší pohled na problematiku bilingvismu u dětí se mohou podívat na následující kapitolu.

Dobrá praxe

Více k tématu

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.