Základní škola


Školský zákon ukládá rovný přístup při přijímání ke vzdělání, škola proto musí zajistit cizím státním příslušníkům pobývajícím na území ČR přístup k základnímu vzdělání za stejných podmínek jako občanům ČR, aniž by doložili legálnost svého pobytu.

Všichni cizinci mají právo na bezplatné vzdělání na základních školách, právo na školní stravování, stejně jako na zájmové vzdělávání poskytované ve školském zařízení. Škola si pro přijetí žáků s OMJ (Odlišný Mateřský Jazyk) nesmí klást žádné podmínky. Jediným důvodem pro nepřijetí žáků s OMJ je plná kapacita školy. S kladením si podmínek škol pro přijetí těchto dětí se stále setkáváme. Je třeba si uvědomit, že se jedná se o porušování školského zákona.

Vyhláška 48/2005 Sb. (§10) ukládá řediteli školy povinnost, vyrozumět zákonného zástupce žáka do jednoho týdne po přijetí žáka do školy o možnosti docházky do tříd pro jazykovou přípravu. Případně je sama škola do výuky zařadí. Více jazyková příprava dle §20 ŠZ, včetně aktuálního seznamu škol poskytujících bezplatnou jazykovou přípravu v ČR.

Podpora žáků s OMJ s příchodem novely ŠZ Novelizovaný školský zákon 561/2004 Sb. spolu s vyhláškou 27/2016 Sb. přináší důležité změny pro všechny děti a žáky, kteří potřebují podporu při výuce. Patří mezi ně také děti a žáci s odlišným mateřským jazykem. Více v sekci Novela ŠZ 2016 a Podpora žáků v praxi.

Více informaci k zákonnému rámci podpory a vzdělávání žáků s OMJ najdete v sekci v legislativa v oblasti vzdělávání cizinců.

V této části portálu se dozvíte vše, co souvisí s podporou a vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na ZŠ. Dozvíte se zde, jak postupovat při přijetí žáků s OMJ a jak žáky zařazovat do ročníku. Jakým způsobem se může škola připravit na příchod cizince, co dělat první den ve škole žáka s OMJ. Dozvíte se, jakým způsobem zorganizovat výuku češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) pro nově příchozí, jakým způsobem je dál můžete podpořit (plány podpory).

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.