Výklad novely ŠZ


Při vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem a nárokem na jejich podporu se setkáváme s různými výklady novely ŠZ (viz kapitola Podpora žáků v praxi). Informace, které jdou směrem ke školám, poradenským zařízením a dalším subjektům v procesu vzdělávání žáků s OMJ, jsou v rámci celé ČR nejednotné a často protichůdné.
V praxi to pak znamená, že se žákům nemusí vždy dostat podpory, na kterou ze zákona mají nárok. Nebo že děti s podobnými potřebami dostávají odlišná doporučení. Pro správnou implementaci zákona je kromě jiného potřeba jednotných informací a sjednocených postupů, aby subjekty podílející se na vzdělávání žáků s OMJ měly možnost těmto žákům poskytnout potřebnou podporu.

Stanovisko ke vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem dle novelizovaného školského zákona 82/2015 Sb.

META, o.p.s. proto požádala MŠMT, ČŠI a NÚV o jejich vyjádření a poskytnutí stanoviska k výkladu novely ŠZ a nároku na podporu žáků s OMJ. Tato stanoviska jsou ve shodě s naším výkladem legislativy, tedy:

• Žák s OMJ má nárok na podporu realizovanou z §16 ŠZ

• Žák s OMJ má nárok na souběžnou jazykovou podporu z §20 a §16 ŠZ

ŠPZ jsou povinna poskytnout poradenskou pomoc žákům s OMJ, kteří o ni požádají

V kapitole Podpora žáků v praxi se dočtete konkrétní kroky, jak postupovat, když k vám přijde do školy žák s OMJ. Tento postup je v souladu s výše zmíněnými stanovisky.
Pro více informací se můžete podívat na často kladené otázky a odpovědi v části FAQ.

Stanovisko ČŠI ke vzdělávání dětí a žáků s OMJ

Stanovisko naleznete zveřejněné na stránkách ČŠI zde: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Stanovisko-Ceske-skolni-inspekce-poskytovani-porad nebo v sekci „ke stažení“.

NÚV stanovisko

máme k dispozici a v současné chvíli jednáme s NÚV o jeho zveřejnění

MŠMT

Stanovisko náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů Mgr. et Mgr. Dany Prudíkové, Ph.D. o vyjádření k souběhu podpory cizinců z §16 a §20 si můžete stáhnout v sekci „ke stažení“.

MŠMT připravilo na svých stránkách v sekci k tématu SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Naleznete zde např. právní předpisy a související dokumenty, informace pro jednotlivé typy škol, rodiče žáků, odkazy na další zdroje informací, příklady dobré praxe aj. Kromě toho můžete prostřednictvím formuláře přímo na stránkách pokládat vaše dotazy. Odkaz zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/spolecne-vzdelavani-1
V části o vzdělávání cizinců jsou bohužel rozporuplné informace.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.