Úvod do tématu a legislativa


Kdo a odkud přichází do ČR?

Vítejte na webovém informačním portálu Inkluzivní škola! Tento portál je tematicky zaměřen na problematiku vzdělávání a začleňování žáků, kteří vyrostli a byli vychováni v kulturně a jazykově odlišném prostředí. Jejich znalost vyučovacího jazyka bývá často nedostatečná či žádná, a přesto se od nich očekává, že se v relativně krátké době zapojí do vzdělávacího procesu. Tato situace není jednoduchá ani pro děti cizince, ani pro jejich učitele. Tento portál vytvořila organizace META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů na základě poptávky pedagogů po informačním a metodickém zdroji, který by se zaměřoval na práci právě s různorodou skupinou žáků.

Portál je tematicky rozdělen na několik částí a navíc nabízí velké množství metodických a pracovních materiálů ke stažení, příklady dobré praxe, kontakty, odborné studie apod. Krátký úvodní text vám poradí, jak se na portálu orientovat.

Věříme, že na portálu Inkluzivní škola.cz naleznete odpovědi na mnohé otázky týkající se tématu vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. V opačném případě neváhejte obrátit se na nás s dotazem. Kontakty na nás naleznete zde.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 3.6 (8 votes)

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.