Úvod do tématu a legislativa


Kdo a odkud přichází do ČR?

Vítejte na webovém informačním portálu Inkluzivní škola! Tento portál je tematicky zaměřen na problematiku vzdělávání a začleňování žáků, kteří vyrostli a byli vychováni v kulturně a jazykově odlišném prostředí. Jejich znalost vyučovacího jazyka bývá často nedostatečná či žádná, a přesto se od nich očekává, že se v relativně krátké době zapojí do vzdělávacího procesu. Tato situace není jednoduchá ani pro děti cizince, ani pro jejich učitele. Tento portál vytvořila organizace META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů na základě poptávky pedagogů po informačním a metodickém zdroji, který by se zaměřoval na práci právě s různorodou skupinou žáků.

Portál je tematicky rozdělen na několik částí a navíc nabízí velké množství metodických a pracovních materiálů ke stažení, příklady dobré praxe, kontakty, odborné studie apod.

Věříme, že na portálu Inkluzivní škola.cz naleznete odpovědi na mnohé otázky týkající se tématu vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. V opačném případě se na nás neváhejte s dotazem obrátit.
Kontakty na nás naleznete zde.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 3.6 (8 votes)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.