Úvod do tématu


Do českých škol chodí přibližně 2 % žáků, pro které se čeština stává druhým jazykem. Přestože neexistují přesná statistická čísla, většina z nich přichází do školy s malou nebo žádnou znalostí češtiny. Tyto děti pocházejí z velice rozdílných poměrů. Mohou to být děti z rodin, které zažily různé druhy perzekucí ve své zemi původu a zde žádají o azyl nebo jej už obdržely. Nebo se jedná o pracovní migranty z východních zemí, tzv. levnou pracovní sílu, kterou je v době globalizace velice snadné přemisťovat z jedné polokoule na druhou a se kterou putují i členové rodiny, kteří zde navštěvují školy a plní si (nejen) povinnou školní docházku. Nebo se jedná o různé občany členských států EU, jež zde zaměstnávají nadnárodní firmy. Čím dál obvyklejší je ale i tzv. druhá generace cizinců, kteří se v ČR již narodili a jazyk ovládají bez problémů. Spolu s žáky s cizí státní příslušností se ve školách vzdělává také nezanedbatelný počet dětí a žáků, kteří mají české občanství, ale pro něž čeština není mateřský jazyk.

Proto jsme se před lety přiklonili k termínu děti/žáci s odlišným mateřským jazykem (s OMJ). Ten podle našeho názoru mnohem víc popisuje tuto skupinu dětí/žáků. Protože, ať už je pozadí jejich migrace do ČR jakékoliv, většina z nich se setkává s obvyklým a charakteristickým problémem, kterým je naučit se česky a zároveň zvládat učivo běžných předmětů, jež si musí osvojovat právě v češtině. Zatímco doposud se vzdělávali nebo orientovali v odlišném jazyce.

Navzdory neustále se zvyšujícímu počtu cizinců na našich školách je podpora jejich vzdělávacích potřeb stále nedostačující. Situace se ale pomalu lepší. Především díky novele školského zákona, kdy školy již mohou dosáhnout na nárokovou podporu těchto dětí. A také díky postupnému získávání dovedností v této oblasti. Portál Inkluzivní škola byl vytvořen společností META, o.p.s. v roce 2009 právě s cílem pomoci pedagogům zorientovat v tomto tématu. Tak, jak jsme postupně získávali více zkušeností a dovedností, získal také portál více na praktičnosti a konkrétnosti.

Téma podpory dětí a žáků s OMJ se dělí do několika podtémat. Zastřešující princip v přístupu k dětem a žákům s OMJ je inkluzivně pojaté vzdělávání, k čemuž odkazuje i název celého portálu. K tomuto tématu se blíže dostáváme v části Inkluze dětí s OMJ do běžné výuky, teoreticky pak v části teorie inkluzivní výuky a prakticky pak v části zapojení do výuky.

Prvním z podtémat ovlivňující podporu dětí a žáků s OMJ je přístup na úrovni státu, migrační politika, která se konkrétně pak v našem tématu odráží v přístupu a možnostech škol při vzdělávání těchto dětí, školské legislativě. O této úrovni se nejvíce dozvíte v této zelené části.

Druhým podtématem je přístup k dětem a žákům s OMJ na úrovni školy. V růžové části Podpora ve škole shrnujeme zkušenosti z českých i zahraničních škol. Praktické tipy kombinujeme s možnostmi vyplývajícími z české školské legislativy.

Jak s dětmi a žáky pracovat přímo v hodinách je samozřejmě nejpalčivější téma všech učitelů, kteří tyto děti ve školách mají. Tipy i ukázkové výukové materiály z různých předmětů jsme shromáždili v části Materiály a tipy do výuky (zatím Pedagogika).

Jak učit češtinu jako druhý jazyk, výukové materiály, metodické přístupy, vzdělávací obsah z ČDJ - to vše je obsahem červené části.

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.