I. stupeň - NEČTENÁŘI a ZAČÍNAJÍCÍ ČTENÁŘI


Zde jsme pro Vás dostupné doporučované učebnice a učební materiály pro výuku češtiny jako cizího/druhého jazyka rozdělili do věkových kategorií žáků a studentů s odlišným mateřským jazykem na základě našich zkušeností.

1) Učebnice a učební materiály češtiny jako cizího/druhého jazyka

(uváděné materiály jsou buď přímo určené dětem a žákům s OMJ, nebo jsou pro jejich výuku využitelné, ač jsou původně určené jiné věkové kategorii)

Čemusová, J., Dolečková P., Štindlová B., Štindl O. Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2005.
Doleží, L.: Hrajeme si s říkankami. Metodický materiál k jazykové podpoře dětí/žáků cizinců. NIDV, 2017.
Garlin, E.: Materiály KIKUS (obrázkové karty, pracovní listy s obrázkovými kartičkami, pracovní listy pro práci rodičů a dětí). META, o.p.s., 2016.
Hesová, A., Škodová, S.: Čeština pro žáky-cizince: Pracovní karty pro začátečníky. VÚP 2010.
Jaurisová, B.; Pánová, M.: Prázdninová škola češtiny. NIDV 2016.
Kotyková, S., Lejnarová, I.: Čeština pro malé cizince 1, 2. Knižní klub 2005.
Kubíčková, K.: Abeceda - karty písmen. ZŠ Gutha Jarkovského 2010.
Lacinová , P.: Nečtu, nepíšu, učím se česky. CIC, o.p.s., 2018.
Škodová, S.: Domino. Český jazyk pro malé cizince 1, 2 (učebnice, pracovní sešit, metodika). Wolters Kluwer ČR, a. s. 2010, 2012.
Táborková, J.: Hezky česky. NIDV, 2016.
Tenorová, A.: Hrátky s češtinou. ZŠ a MŠ náměstí Svobody 2.
Tomášová, M.; Pokorná, K.: Učíme se česky - čeština jako druhý jazyk (E-learningová učebnice pro čínské děti). PedF UK, 2013.
Vojtkovská, P.: Annjong hasejo, paní učitelko (pracovní listy, pexesa, metodika). ZŠ Frýdek-Místek, 2008.

2) České učebnice a učební materiály vhodné pro děti a žáky s OMJ

Dvořák, J.: Moje první kniha předškoláka a prvňáka. Nakladatelství Svojtka 2006.
Eichlerová, I., Havlíčková, J.: Velké logopedické pexeso 1, 2, 3. Portál 2016, 2011.
Emmerlingová, S.: Když dětem nejde čtení 1, 2, 3. Portál 2016, 2013, 2011.
Chmelíková, V.: Hraj si a procvičuj - pracovní listy k učebnici Prvouky pro 1. ročník. Fraus 2014.
Linc, V. Tabulky ke čtení I. SPN 1988.
Metsola, A.-M.: Počítání. Baobab 2016.
Novotná, A., Votruba, J.: Kdo jinému jámu kopá (lehko i vážný slovník pořekadel a přísloví), Práh 2013.
Nováková, I.: Víš, co čteš? Luštění s nácvikem pozorného čtení. Pro začínající čtenáře. Portál 2016.
Pavlová, J.; Pišlová, S.: Barevná čeština (pro prvňáky). SPN 2007.
Pávková, B.: Logopedické pexeso a obrázkové čtení B - P - N - D - F - V- K. Computer Press 2008.
Pokorná, V.: Šimonovy pracovní listy. Portál 2007.
Schrimpfová, J. M.: Můj první slovník českého jazyka. Fraus 2008.
Slezáková, K.: Mluv se mnou. Pracovní listy pro rozvoj dětské řeči. Portál 2014.
Šamalíková, P.: Velká kniha českých slov. INFOA 2017.

3) Hry a aktivity do hodiny

Učební systém Logico Piccolo
Nová DIDA – didaktické pomůcky pro MŠ a ZŠ.
Obrázky z Prvního čtení
http://zjinehosveta.cz/ (aktivity, inspirace, obrázky)
http://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy (pracovní listy pro prvňáky)
Dolanská, J.: Ilustrovaný slovník česko / anglický / ukrajinský / vietnamský. 1. díl. Jana Dolanská Hrachová - Dolanski, 2016.

4) Metodické materiály a odborná literatura

Doleží, L. a kol. Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (předškolní věk). AUČCJ, 2014.
Doleží, L. a kol. Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (mladší školní věk). AUČCJ, 2013.
Doleží, L. a kol. Specifické poruchy učení a čestina jako druhý/cizí jazyk. AUČCJ, 2017.
Garlin, E.: Metoda KIKUS Čeština jako cizí jazyk – čeština jako druhý jazyk. META, o.p.s., 2016.
Gjurová, N.: Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky: metodika pro učitele. Portál 2011.
Kolektiv autorů: Modelové lekce pro pedagogy. Zvoní! Člověk v tísni, 2015, č. 8.
Kmentová, M.: Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka. Metodický materiál pro výuku dětí s odlišným mateřským jazykem. NIDV, 2016.
Kmentová, M. Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko! Hudební činnosti v logopedické prevenci. Portál, 2018.
Linhartová, T.; Stralczynská Loudová, B.: Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách. META, o.p.s., 2014, 2015, rozšířené vydání 2018.
Škodová, S.: Domino. Český jazyk pro malé cizince 1, 2 – METODIKA. Wolters Kluwer ČR, a. s. 2010, 2012

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.