Témata na začátek


Témata aneb jak postupně zvládat určité komunikační situace

  1. Seznamování, představování, pozdravy, osobní zájmena, sloveso být (Kdo to je? Ahoj x Dobrý den. Jsem… To je… Jste…? apod.)
  2. Škola + co děláme ve škole – je to místo, kde se setkáváme, je důležité porozumět mnoha slovům a situacím, které se týkají školního prostředí, stejně tak i slovní zásobě, slova i věty, které se v souvislosti se školou objeví, můžeme použít k výkladům a osvojení gramatiky (rody, 4. pád jedn. čísla, 1. pád mn. čísla, časování sloves…)
  3. Kde? (místa + co tam děláme + co tam říkáme / co tam můžeme slyšet – můžeme navázat na školu a rozšířit to na prostředí města či vesnice (obchod, nádraží, autobus, zastávka, lékárna,…)
  4. Kdy? (časové údaje + co kdy děláme + kdy a jestli máme na něco čas „Co děláš po škole?“ „Můžeš dnes odpoledne?“ – rozšiřujeme slovní zásobu sloves a téma se týká přímo života dětí, naučí se mluvit o sobě a ptát se ostatních)
  5. Věci kolem nás (užitečná a praktická slovíčka + spojujeme s frázemi jako „potřebuju…“, „můžu dostat…“, „kde je…“)
  6. Jídlo a pití + nakupování
  7. Orientace – ve městě, ve škole – umět se zeptat na cestu, na to, kde něco je, a především porozumět instrukcím, které dostáváme (vpravo, vlevo, nahoře, dole…)
  8. Doktor, nemoci, zranění + rady, co má člověk dělat  

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.