Výuka ČJL

Zde naleznete materiály pro práci s žáky s odlišným mateřským jazykem v hodinách českého jazyka a literatury v běžné třídě na střední škole. Mnohdy s tématy středoškolské češtiny přišli žáci do kontaktu již na základní škole, z toho důvodu je možné využít také rady a materiály do výuky českého jazyka a literatury na II. stupni ZŠ.

Další potřebné rady a tipy, které vycházejí z bohatých zkušeností lektorů a učitelů žáků s OMJ, najdete v sekcích jak začít nebo jak zapojit žáka s OMJ do výuky. Zajímavé odkazy a materiály, které by mohly taktéž pomoci, najdete v sekci další zdroje a inspirace.

Pozornost věnujte také kapitole příprava k maturitě, kde se můžete inspirovat materiály vhodnými k nácviku jednotlivých částí maturitní zkoušky z ČJL.

Literatura

Literární teorie
 1. Kulturní dotazník
 2. Základní literární pojmy
 3. Četl/a jsem knížku (vyprávění děje)
 4. Charakteristika literární/filmové postavy
Literární historie
 1. Starověká literatura
 2. Antická literatura
 3. Středověká literatura
 4. J. A. Komenský
 5. Významní lidé ČR – bankovky
 6. William Shakespeare
 7. W. Shakespeare - Romeo a Julie
 8. W. Shakespeare - Hamlet
 9. Svatební košile - slovesa
  Pracovní listy k uměleckým slohům naleznete v sekci Dějepis

Jazyk a sloh

 1. Přídavná jména
 2. Skloňování ukazovacích zájmen
 3. Shoda podmětu s přísudkem
 4. Císařovy nové šaty - Charakteristika postav
 5. Charakteristika - Agenti
 6. Popis osoby, charakteristika
 7. Charakteristika literární/filmové postavy
 8. Jan Palach - práce s wikipedií
 9. Slovotvorba

Propojení literatury a slohu

Pavel Bušta - Pád zeppelínu (prostěsdělovací styl, rozbor uměleckého textu)

Následující materiály propojují výuku literatury a slohu. Byly použity ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school. V tomto projektu se žáci učí různé předměty na společných tématech. Tyto materiály vždy následovaly po probrání konkrétního obecného tématu (jídlo, cestování, lidské tělo apod.)

 1. Jídlo a literatura (pohádka, pozvánka)
 2. Lidské tělo a literatura (horor, popis)
 3. Cestování a literatura (cestopis, líčení)
 4. Ekosystémy a literatura (bajka, charakteristika)
 5. Voda a literatura
 6. Vynálezy a literatura (drama, žádost)

Máte nějaké otázky? Kontakt pro metodickou podporu na středních školách naleznete v informačním letáku Podpora SŠ při vzdělávání žáků s OMJ.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.