Výuka ČJL

Michaela Jiroutová

Zde naleznete materiály pro práci s žáky s odlišným mateřským jazykem v hodinách českého jazyka a literatury v běžné třídě na střední škole. Mnohdy s tématy středoškolské češtiny přišli žáci do kontaktu již na základní škole, z toho důvodu je možné využít také rady a materiály do výuky českého jazyka a literatury na II. stupni ZŠ.

Další potřebné rady a tipy, které vycházejí z bohatých zkušeností lektorů a učitelů žáků s OMJ, najdete v sekcích jak začít nebo jak zapojit žáka s OMJ do výuky. Zajímavé odkazy a materiály, které by mohly taktéž pomoci, najdete v sekci další zdroje a inspirace.

Pozornost věnujte také kapitole příprava k maturitě, kde se můžete inspirovat materiály vhodnými k nácviku jednotlivých částí maturitní zkoušky z ČJL.

Literatura

Literární teorie

 1. Kulturní dotazník a medailonek
 2. Základní literární pojmy
 3. Četl/a jsem knížku (vyprávění děje)
 4. Charakteristika literární/filmové postavy

Literární historie

 1. Starověká literatura
 2. Antická literatura
 3. J. A. Komenský
 4. Významní lidé ČR – bankovky
 5. William Shakespeare
 6. W. Shakespeare - Romeo a Julie
 7. W. Shakespeare - Hamlet
 8. Svatební košile - slovesa

Pracovní listy k uměleckým slohům naleznete v sekci Dějepis.

Jazyk a sloh

 1. Přídavná jména
 2. Skloňování ukazovacích zájmen
 3. Shoda podmětu s přísudkem
 4. Císařovy nové šaty - Charakteristika postav
 5. Charakteristika - Agenti
 6. Popis osoby, charakteristika
 7. Charakteristika literární/filmové postavy
 8. Jan Palach - práce s Wikipedií
 9. Slovotvorba
 10. Kulturní dotazník a medailonek
 11. Slovní druhy (nácvik k DT)

Propojení literatury a slohu

 1. Pavel Bušta - Pád zeppelínu (prostěsdělovací styl, rozbor uměleckého textu)
 2. Projekt Robinson (ČJL, mezipředmětové vztahy, mediální gramotnost)
 3. Projekt Bratři lví srdce (čtenářská, mediální gramotnost, porozumění textu a AV sdělení)

Následující materiály propojují výuku literatury a slohu. Byly použity ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school. V tomto projektu se žáci učí různé předměty na společných tématech. Tyto materiály vždy následovaly po probrání konkrétního obecného tématu (jídlo, cestování, lidské tělo apod.)

 1. Kulturní dotazník a medailonek
 2. Jídlo a literatura (pohádka, pozvánka)
 3. Lidské tělo a literatura (horor, popis)
 4. Cestování a literatura (cestopis, líčení)
 5. Ekosystémy a literatura (bajka, charakteristika)
 6. Ekologie a literatura (povídka vs. román, stížnost)
 7. Vynálezy a literatura (drama, žádost)
 8. Václav Havel a literatura (obrazové básně, dopis)

Máte nějaké otázky? Kontakt pro metodickou podporu na středních školách naleznete v informačním letáku Podpora SŠ při vzdělávání žáků s OMJ.

Dobrá praxe

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.