• Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ (12 vyuč. hodin)

Chcete získat základní vhled do problematiky začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého předškolního vzdělávání?

Lektoruje: 
Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková
Rozsah: 
12 vyučovacích hodin (2x6 hodin)
Cena: 
2 150,- Kč / osoba

CÍL SEMINÁŘE
Cílem dvoudílného semináře je posílit kompetence pedagogických pracovníků při začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého předškolního vzdělávání. Účastníci získají informace, materiály, metodická doporučení a praktické dovednosti, které budou schopni využít při každodenní práci s dětmi s OMJ v prostředí inkluzivní MŠ. Naučí se zohledňovat principy práce s dětmi s OMJ v rámci běžného denního režimu MŠ. Získají praktické tipy k jazykovému rozvoji, ke tvorbě individuálního vzdělávacího plánu, k adaptaci dítěte s OMJ v MŠ, komunikaci a začlenění dítěte do kolektivu. Na základě semináře budou účastníci schopni pracovat s jazykově rozmanitou skupinou a poskytovat dětem s OMJ odpovídající podporu.

OBSAH SEMINÁŘE

  • úvod do problematiky vzdělávání dětí s OMJ z legislativní a metodické perspektivy, seznámení s portálem www.inkluzivniskola.cz a metodikou Děti s odlišným mateřským jazykem v MŠ,
  • praktické informace k tématu adaptace dítěte s OMJ v MŠ. Využití strukturovaného adaptačního plánu MŠ (Infans koncept),
  • tipy z praxe pro první dny docházky dítěte,
  • nastavení úspěšné komunikace s rodiči dětí s OMJ; příprava úvodního informačního setkání s rodiči, tipy k účelnému vedení dlouhodobé komunikace s rodiči,
  • náměty pedagogů, sdílení zkušeností, diskuse,
  • jazykové zásady při práci s dětmi s OMJ v běžném dni MŠ, plánování denního režimu a činností pro celou třídu se zohledněním přítomnosti dětí s OMJ,
  • výukové aktivity, materiály a jejich využití při běžné práci v MŠ,
  • začleňování dětí s OMJ do kolektivu, práce s materiálem Carly přibližující téma uprchlictví,
  • dokumentace a podpora rozvoje dítěte metodou Learning Stories,
  • sdílení zkušeností, problémů a příkladů dobré praxe ze začleňování dětí s OMJ v MŠ.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro vedoucí pracovníky mateřských škol i pro jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním dětí s OMJ.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT-403/2019-1-849). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 18

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

„Moc děkuji za velmi hezký seminář, ze kterého si beru plno poznatků a zkušeností od příjemných a erudovaných lektorek.“
„Seminář měl velice dobrou propojenost teorie s praxí. Odnesla jsem si mnoho poznatků, které bezpochyby při své práci využiji.“

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.