• Tandemový workshop pro učitele a asistenty pedagoga ZŠ

Datum: 
26. listopadu 2020 (14:00 - 17:15 hodin)
Místo: 
META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Lektoruje: 
Radka Nováková
Rozsah: 
4 vyučovací hodiny
Cena: 
zdarma

CÍL SEMINÁŘE
Cílem workshopu je prodiskutovat možnosti a výhody spolupráce učitele a asistenta pedagoga. Zároveň si účastníci vyjasní své role, kompetence i činnosti, aby se oba cítili dobře ve třídě i při spolupráci.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Workshop je určen pro tandem učitel – (dvojjazyčný) asistent pedagoga spolupracující a působící v ZŠ v Praze.

AKREDITACE
Workshop je akreditován MŠMT (č.j.: 7075/2018-1-297). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Maximální počet účastníků: 16

Kontaktujte nás pro více informací

Hana Víznerová, viznerova@meta-ops.cz, 608 956 542

Workshop se koná v rámci projektu Čeština na druhou! (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001413), který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.