• Tandemový workshop pro učitele a asistenty pedagoga v ZŠ: spolupráce při podpoře žáků s OMJ v distanční výuce

Máte ve škole žáky s OMJ a chcete se inspirovat, jak je co nejlépe zapojit do distanční výuky?
Zajímá Vás, jak nastavit v této situaci efektivní spolupráci mezi učitelem a asistentem pedagoga? A víte, jak učitele a žáky s OMJ mohou navíc podpořit dvojjazyční asistenti?

Datum: 
26. listopadu 2020 (14:00 - 17:15 hodin)
Místo: 
on-line prostředí platforma ZOOM
Lektoruje: 
Kristýna Titěrová, Radka Nováková, Petra Lněničková Svobodová, Zuzana Hrušková
Rozsah: 
4 vyučovací hodiny
Cena: 
zdarma

CÍL SEMINÁŘE
Cílem workshopu je představit a diskutovat příklady dobré praxe spolupráce asistenta pedagoga a učitele zejména s ohledem na začleňování a vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) během distanční výuky. Účastníci získají praktické tipy a rady, jak vést online výuku pro žáky s OMJ. Dozví se, jakou roli při tom konkrétně mohou mít asistenti pedagoga a specificky dvojjazyční asistenti pedagoga.

WORKSHOP POVEDOU A PŘÍSPĚVKY Z PRAXE PŘEDSTAVÍ:

  • Kristýna Titěrová, programová ředitelka, META, o.p.s.
  • Radka Nováková, zástupkyně a výchovná poradkyně pro 1. stupeň, ZŠ Týnec n. Sázavou
  • Petra Lněničková Svobodová, dvojjazyčná asistentka pedagoga, ZŠ prof. Švejcara, Praha
  • Zuzana Hrušková, odborná pracovnice a metodička DAP pro ZŠ, META,o.p.s.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Workshop je určen pro učitele a (dvojjazyčné) asistenty pedagoga, kteří pracují s žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a kteří v současné době pracují v ZŠ v Praze a podílí se na distanční výuce žáků s OMJ. Je vhodné (ne povinné) se na workshop přihlásit v tandemu učitel-asistent.

AKREDITACE
Workshop je akreditován MŠMT (č.j.: 7075/2018-1-297). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Maximální počet účastníků: 16

Kontaktujte nás pro více informací
Hana Víznerová
viznerova@meta-ops.cz
608 956 542


Workshop se koná v rámci projektu Čeština na druhou! (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001413), který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR. 

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.