• První kroky při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ (8 vyuč. hodin)

Hledáte aktuální a praktické postupy, co dělat s žáky s OMJ pro jejich začlenění do školy a do výuky? Zajímá vás, jaké jsou možnosti podpory žáků s OMJ, co říká legislativa, jak zorganizovat výuku češtiny nebo jak spolupracovat s rodiči? Tápete, kde začít po příchodu žáka bez znalosti češtiny, co ho učit nebo jak s ním komunikovat?

Lektoruje: 
Tereza Vágnerová, Hana Mlynářová, Michala Bernkopfová, Jana Vávrová
Rozsah: 
8 vyučovacích hodin
Cena: 
1 350,- Kč / osoba

CÍL SEMINÁŘE
Účastníci semináře se zorientují v oblasti školské legislativy týkající se vzdělávání cizinců a žáků s OMJ a na základě kazuistik se seznámí s postupy a metodami jejich začleňování do českého vzdělávacího systému.

Na základě zážitku se vyvodí potřeby nově příchozích žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), učitele a třídního kolektivu. Účastníci se seznámí s postupy, jak tyto tři skupiny podpořit.

OBSAH

  • vhled do tématu vzdělávání žáků s OMJ,
  • legislativa pro praxi ZŠ s ohledem na podporu žáků s OMJ (nárok na jazykovou přípravu a podporu ve výuce, asistent pedagoga, PLPP, IVP, hodnocení aj.),
  • role školy, přijímání žáků s OMJ, zařazení do ročníků, tipy pro komunikaci a spolupráci s rodiči žáků s OMJ,
  • ukázky praxe škol – modely začleňování žáků s OMJ,
  • situace žáků s OMJ v českých školách – jejich potřeby a pocity, opatření po přijetí, jak komunikovat s žákem s OMJ,
  • sdílení praxe, výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro všechny pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ, je určen vedoucím pracovníkům škol, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, koordinátorům inkluze, asistentům pedagoga, speciálním pedagogům, metodikům prevence a výchovným poradcům. Seminář je veden interaktivní a zážitkovou formou.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (c.j. MSMT- 8525/2019-1-334). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 18

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

„Seminář splnil moje očekávání. Jako úvod do problematiky je to perfektní. Mnoho impulzů, podnětů. Děkuji za zapálený přístup a srozumitelný i příjemný projev obou lektorek. Je znát jejich zájem i bohatá praxe i spojení s realitou.“
„Seminář se mi velmi líbil, byl pro mě přínosný. Pracuji v Pedagogicko- psychologické poradně jako speciální pedagog. Informace předávám dál pedagogům na školách, na schůzkách výchovných poradců a samozřejmě info předávám na poradě i mým kolegům a kolegyním. Ohledně seminářů mám i srovnání, Vaše kolegyně byly v Karlových Varech v r. 2009, během čtyř let udělaly obrovský kus práce, touto cestou děkuji. Myslím si, že je to přínosné pro všechny.“

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.