• Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I. v ZŠ a SŠ (8 vyuč. hodin)

Na základě vlastního zážitku, zkušenosti a reflexe se seznámíte s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce. Seznámíte se s metodami využitelnými při vzdělávání žáků s OMJ na základních i středních školách.

Datum: 
1. část - 11. února 2021 (13:30 - 17:30 hodin), 2. část - 12. února 2021 (13:30 - 17:30 hodin)
Místo: 
on-line prostředí platforma ZOOM
Lektoruje: 
Mgr. Michaela Jiroutová
Rozsah: 
8 vyučovacích hodin (2 x 4 vyuč. hodiny)
Cena: 
1 350,- Kč / osoba

CÍL SEMINÁŘE
Účastníci se na základě vlastní zkušenosti a reflexe seznamují s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce a s metodami využitelnými při jejich vzdělávání.

OBSAH

  • vymezení přístupu ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ),
  • pojmenování základních principů práce s žáky s OMJ,
  • metody podporující žáky s OMJ při výuce v běžné třídě ZŠ a SŠ,
  • ukázky výukových materiálů,
  • plány podpory (PLPP, IVP),
  • sdílení praxe,
  • výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky a všechny, kteří se zabývající se vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem.

AKREDITACE
Seminář je akreditovaný MŠMT (č.j.: MSMT- 25893/2018-1-758). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Maximální počet účastníků: 18

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.