• Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I. v ZŠ a SŠ (8 vyuč. hodin)

Na základě vlastního zážitku, zkušenosti a reflexe se seznámíte s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce. Seznámíte se s metodami využitelnými při vzdělávání žáků s OMJ na základních i středních školách.

Datum: 
1. část - 26. ledna 2021 (13:30 - 17:30 hodin), 2. část - 27. ledna 2021 (13:30 - 17:30 hodin)
Místo: 
on-line prostředí platforma ZOOM
Lektoruje: 
Mgr. Michaela Jiroutová, PhDr. Kristýna Titěrová
Rozsah: 
8 vyučovacích hodin
Cena: 
1 350,- Kč/osoba

CÍL SEMINÁŘE
Účastníci se na základě vlastní zkušenosti a reflexe seznamují s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce a s metodami využitelnými při jejich vzdělávání.

OBSAH

  • vymezení přístupu ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ),
  • pojmenování základních principů práce s žáky s OMJ,
  • metody podporující žáky s OMJ při výuce v běžné třídě ZŠ a SŠ,
  • ukázky výukových materiálů,
  • plány podpory (PLPP, IVP),
  • sdílení praxe,
  • výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky a všechny, kteří se zabývající se vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem.

AKREDITACE
Seminář je akreditovaný MŠMT (č.j.: MSMT- 25893/2018-1-758). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Maximální počet účastníků: 18

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

„Kurz byl veden velmi erudovaně, prakticky a účastníci z naší školy si z něj odnesli nemálo inspirativních poznatků a námětů pro vlastní výuku. Oceňujeme především konkrétní principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem, které však lze velmi dobře využít také v práci s žáky obecně. Též úroveň komunikace pracovníků META, o. p. s., je příkladná. Organizaci META lze pro další vzdělávání pedagogických pracovníků jednoznačně doporučit. Využíváme také materiály volně dostupné na www.inkluzivniskola.cz."

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.