• Metody ve výuce s žáky s odlišným mateřským jazykem II. v ZŠ a SŠ

Máte již zkušenosti se začleňováním žáků s OMJ do výuky a potřebujete načerpat novou inspiraci? Hledáte další praktické postupy, nástroje a metody jak pro práci s žáky s OMJ tak s celou třídou? Zajímají vás zkušenosti z praxe vašich kolegů a kolegyň?

V případě, že nebude možné realizovat seminář prezenčně, bude seminář odložen.

Datum: 
2. února 2021 (9:00 - 16:00 hodin) - V případě, že nebude možné realizovat seminář prezenčně, bude seminář odložen.
Místo: 
META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Lektoruje: 
Mgr. Michaela Jiroutová, PhDr. Kristýna Titěrová
Rozsah: 
8 vyučovacích hodin
Cena: 
1 350,- Kč/osoba

CÍL SEMINÁŘE
Cílem semináře je seznámení účastníků s modelem výuky, který umožní efektivně zapojit žáky s odlišným mateřským jazykem do výuky a představení praktických postupů, metod a aktivit, pro jednotlivé fáze vyučovací jednotky (evokace, výklad, procvičování a opakování), které pedagogům poskytnou účinné nástroje jak pro práci s žáky s OMJ, tak i s celou třídou.

Seminář navazuje na Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I., jehož absolvování je podmínkou.

OBSAH

  • plánování jazykových a obsahových cílů výuky,
  • struktura hodiny/bloku odpovídající na potřeby žáků s OMJ,
  • aktivace předchozích dovedností, zkušeností a vědomostí, motivace,
  • práce se slovní zásobou, s pokyny, instrukcemi a ověřováním porozumění,
  • metody pro práci s textem a rozvoj čtenářství,
  • aktivity na ústní i písemnou jazykovou produkci a komunikaci,
  • představení nástrojů na procvičení jazykových struktur a obsahu učiva,
  • metody a aktivity vhodné pro opakování látky, hodnocení a sebehodnocení žáků s OMJ,
  • sdílení praxe,
  • výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro učitele 1. stupně ZŠ, učitele 2. stupně ZŠ, učitele gymnázií, učitele SOŠ a SOU, výchovné poradce, asistenty pedagoga, speciální pedagogy.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT-32512/2020-3-763). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Maximální počet účastníků: 18

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

„Dozvěděla jsem se vše, co jsem potřebovala vědět a výkony obou lektorek byly více než profesionální.“

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.