• Metody ve výuce s žáky s odlišným mateřským jazykem II. v ZŠ a SŠ

Máte již zkušenosti se začleňováním žáků s OMJ do výuky a potřebujete načerpat novou inspiraci? Hledáte další praktické postupy, nástroje a metody jak pro práci s žáky s OMJ tak s celou třídou? Zajímají vás zkušenosti z praxe vašich kolegů a kolegyň?

Datum: 
10. listopadu 2020 (9:00 - 16:00 hodin)
Místo: 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Cejl 530/73, 602 00 Brno
Lektoruje: 
Mgr. Michaela Jiroutová, MgA. Hana Mlynářová
Rozsah: 
8 vyučovacích hodin
Cena: 
1 350,- Kč / osoba

CÍL SEMINÁŘE
Cílem semináře je seznámení účastníků s modelem výuky, který umožní efektivně zapojit žáky s odlišným mateřským jazykem do výuky a představení praktických postupů, metod a aktivit, pro jednotlivé fáze vyučovací jednotky (evokace, výklad, procvičování a opakování), které pedagogům poskytnou účinné nástroje jak pro práci s žáky s OMJ, tak i s celou třídou.

Seminář navazuje na

Reference: 

„Dozvěděla jsem se vše, co jsem potřebovala vědět a výkony obou lektorek byly více než profesionální.“
„Nejdřív jsem moc nevěděla, co od semináře očekávat, ale byla jsem velmi překvapená jeho přínosem pro moji práci.“

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.