+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• Komplexní program jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

Potřebujete komplexní znalosti a dovednosti v tématu začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem? Zajímají vás možnosti cíleného rozvoje češtiny dětí i možnosti jejich zapojení do činností s celou třídou? Máte chuť zapojit se do online prostředí a získat materiály pro praxi?

Lektoruje: 
Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková, Petra Ristić
Rozsah: 
40 vyučovacích hodin (24 hodin prezenční semináře, 16 hodin e-learning)
Cena: 
7 950,- Kč / osoba

CÍL SEMINÁŘE
Účastníci vzdělávacího programu získají komplexní znalosti a dovednosti v oblasti začleňování a jazykové podpory dětí s OMJ v MŠ. Cílem je především nabídnout pedagogům konkrétní možnosti, činnosti a způsoby jazykové podpory již vyzkoušené v běžné praxi českých MŠ. Účastníkům bude poskytnut prostor pro vlastní aktivitu, zkoušení činností ve své praxi a následně pak reflexi, s cílem rozvinout dovednosti zejména v samostatném plánování, přípravě a realizaci aktivit a dalších podpůrných činností ve své třídě.

CHARAKTERISTIKA
Hlavním tématem vzdělávacího programu je jazyková podpora dětí v rámci celé třídy a pak také v kurzu češtiny. Obsahová náplň je zaměřena především prakticky na prezentaci konkrétních činností, lekcí a materiálů pro jazykovou podporu dětí s OMJ. V průběhu semináře budou využívána videa z praxe, prostor bude dán vlastní aktivitě účastníků a skupinové diskusi. Díky rozsáhlejší časové dotaci jde náplň kurzu více do hloubky a nabízí různé konkrétní příklady.
Vzdělávací program nabízí 4 šestihodinová prezenční setkání a na ně navazující individuální aktivity ve sdíleném e-learningovém prostředí (2 x 8 vyučovacích hodin). Individuální práce bude spočívat ve splnění několika úkolů a vložení do sdílené složky v e-learningovém prostředí. Ve sdílené složce pak účastníci najdou materiály od ostatních, které mohou využít ve své práci a také videa dobré praxe z kurzů češtiny pro děti s OMJ. V rámci e-learningového prostředí budou lektorky poskytovat také zpětnou vazbu účastníkům.

OBSAH PREZENČNÍCH SEMINÁŘŮ
(proběhnou 4 šestihodinová prezenční setkání)

 • podpora dětí s OMJ při práci s celou třídou (výběr vhodných činností či jejich úprava),
 • videa z praxe (způsob práce s celou třídou),
 • jazyková podpora dětí s OMJ v kurzu češtiny (zásady, příklady, videa z praxe),
 • konkrétní činnosti rozvíjející jazykové roviny s důrazem na gramatiku,
 • metoda KIKUS,
 • materiály a nástroje pro práci s dětmi (jazyková diagnostika, tabulka přípravy na lekce, KIKUS digital),
 • stručné informace o legislativních podmínkách (stupně podpůrných opatření),
 • informace o tvorbě PLPP a IVP pro děti s OMJ, vzorový IVP pro dítě s OMJ.

OBSAH E-LEARNINGU
(2 bloky vzdělávání v e-learningovém prostředí)

 • tvorba jazykových činností pro děti s OMJ,
 • vyhledání vhodných písniček a básniček pro jazykovou podporu dětí s OMJ,
 • materiály vhodné pro rozvoj češtiny, popis konkrétních činností,
 • analýza videí z lekce češtiny,
 • využití evaluačního formuláře a přípravy na lekci ČDJ,
 • podpora dětí s OMJ při práci s celou třídou (výběr vhodných činností či jejich úprava).

PRO KOHO JE KURZ URČEN
Pedagogickým pracovníkům mateřských škol, příp. vedoucím pracovníků MŠ, kteří se v rámci svého působení setkávají s dětmi přicházejícími z odlišného jazykového prostředí.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT- 12879/2017-1-647). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 18

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

„Seminář předčil má očekávání! Byla jsem mile překvapena, co vše jsem se dozvěděla. Lektorky byly úžasné.“
„Seminář byl pro mě velice užitečný a jsem moc ráda, že jsem ho absolvovala.“

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.