• Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ pro pokročilé

Chcete načerpat novou inspiraci a tipy na jazykové hry pro systematickou podporu češtiny dětí s OMJ? Zajímají vás principy práce s celou třídou? Chcete vidět konkrétní příklady činností usnadňující zapojení dětí s OMJ?

Lektoruje: 
Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková, Petra Ristić
Rozsah: 
8 nebo 12 vyučovacích hodin
Cena: 
1 350,- Kč / osoba (8 hod. seminář), 2 150,- Kč / osoba (12 hod. seminář)

CÍL SEMINÁŘE
Dvoudílný seminář navazuje na získané znalosti a dovednosti z úvodního jazykového semináře Jazyková podpora dětí s OMJ v MŠ a více se zaměřuje na jejich aplikaci v praxi. Cílem semináře je posílit kompetence pedagogických pracovníků při jazykové podpoře dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do prostředí českého předškolního vzdělávání. Účastníci získají informace, materiály, metodická doporučení a praktické dovednosti, které budou moci využít při každodenní práci s dětmi s OMJ v prostředí inkluzivní MŠ. Hlavní náplní budou konkrétní ukázky a náměty pro práci s celou třídou i pro výuku češtiny v kurzu, účastníci si také samy některé činnosti vyzkouší. Video záznamy pak poskytnou jasný vhled do přímé práce s dětmi a zavádění doporučených zásad do praxe.

OBSAH SEMINÁŘE

  • konkrétní činnosti zohledňující přítomnost dětí s OMJ ve třídě,
  • přípravy na činnosti a video záznam z realizace činností s dětmi,
  • tvorba IVP podle novely ŠZ, nastínění postupu zpracování IVP a předloha vzorově zpracovaného plánu pro konkrétní dítě,
  • vhodné texty (básně a písně) a hudební činnosti jako prostředek rozvoje jazyka,
  • jazyková podpora v kurzu češtiny (tedy práce s malou skupinou dětí s OMJ) konkrétní lekce, jejich jazyková náplň, návaznost a vhodné typy činností,
  • nové video záznamy z kurzů češtiny s následným zaměřením na jednotlivé aspekty lekce,
  • využití metody KIKUS v praxi, seznámení s prostředím KIKUS digital,
  • vlastní nápady pedagogů při zpracování lekcí a sdílení zkušeností a diskuse k dílčím tématům.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky mateřských škol, kteří se v rámci svého působení setkávají s dětmi přicházejícími z odlišného jazykového a kulturního prostředí.

DOPORUČENÍ
Seminář navazuje na základní jazykový seminář Jazyková podpora dětí s OMJ v MŠ, nabízí prohlubující vhled do témat. Seminář je vhodný pro vedoucí pracovníky mateřských škol i pro jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním dětí s OMJ.

AKREDITACE
Seminář je akreditovaný MŠMT (8 hod. seminář - č.j.: MSMT-403/2019-1-84, 12 hod. seminář - č.j.: MSMT - 6489/2017-1-387). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Maximální počet účastníků: 18

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

„Seminář splnil má očekávání. Vystupování lektorky bylo velmi profesionální a příjemné.„
„Výborný seminář! Obzvláště oceňuji, zde všechny činnosti jsou odzkoušeny ve vlastní praxi lektorek. Už se těším na další seminář.“

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.