• Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (12 vyuč. hodin)

Získáte informace o procesu osvojování češtiny jako druhého jazyka u dětí v mateřské škole. Představíme Vám možnosti jazykové podpory formou individuální práce i práce s celou třídou. Získáte informace o vedení jazykového kurzu v MŠ - zásady práce, tipy a náměty ke konkrétním činnostem.

Lektoruje: 
Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková, Petra Ristić, Barbora Loudová Stralczynská
Rozsah: 
12 vyučovacích hodin (2x6 hodin)
Cena: 
2 150,- Kč / osoba

CÍL SEMINÁŘE
Cílem semináře je získat informace o procesu osvojování druhého jazyka a o přístupu k češtině jako druhému jazyku. Hlavní pozornost bude věnována možnostem jazykové podpory těchto dětí formou individuální práce, práce s celou třídou se zohledněním přítomnosti dětí bez znalosti češtiny a také formou jazykového kurzu češtiny. Účastníci získají informace o vedení jazykového kurzu v MŠ - zásady práce, tipy a náměty ke konkrétním činnostem. Součástí semináře budou video záznamy lekce češtiny z praxe a příprava jazykových činností samotnými účastníky. Prostor bude také pro sdílení zkušeností a diskuse účastníků.

OBSAH SEMINÁŘE
1. ČÁST

  • význam jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v souvislosti s RVP,
  • stručné informace o procesu osvojování mateřského jazyka, fáze a psycholingvistická specifika osvojování druhého jazyka, bilingvismus,
  • možnosti jazykové podpory v praxi, metody a postupy při vedení jazykového kurzu dětí s OMJ,
  • video záznam z jazykové lekce v praxi,
  • náměty k činnostem pro jednotlivé jazykové roviny.

2. ČÁST

  • individuální vzdělávací plán - význam, struktura, postup tvorby,
  • jazyková podpora v kurzu - organizace, volba témat, struktura lekce, metodické zásady,
  • příprava konkrétních lekcí ve skupinách s prezentací a zpětnou vazbou,
  • prostor pro diskusi na vybraná témata.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky mateřských škol, kteří se v rámci svého působení setkávají s dětmi přicházejícími z odlišného jazykového a kulturního prostředí.

AKREDITACE
Seminář je akreditovaný MŠMT (č.j.: MSMT- 25893/2018-1-758). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Maximální počet účastníků: 18

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

„Celý seminář mě velice obohatil a byl přínosný pro mou praxi. „
„Od semináře jsem neměl žádná očekávání a byl jsem překvapen kolik, cenných poznatků si odnáším.“

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.