+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• Jak podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem na SŠ

Máte na střední škole žáky s odlišným mateřským jazykem a chcete je podpořit? Učíte český jazyk a literaturu a chcete své žáky dostatečně připravit k maturitní zkoušce z ČJL? Řešíte, jak je zapojovat do výuky a zároveň učit česky?

Datum: 
6. října 2021 (9:00 - 16:00 hodin)
Místo: 
META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Lektoruje: 
Mgr. Michaela Jiroutová, Mgr. Karolina Kenderová
Rozsah: 
8 vyučovacích hodin
Cena: 
zdarma

CÍL SEMINÁŘE
Seznámíte se s možnostmi podpory žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na středních školách. Důraz bude kladen nejen na legislativní možnosti podpory a na podporu v hodinách češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) nebo v běžných hodinách českého jazyka a literatury (ČJL), ale také na přípravu těchto studentů na závěrečnou maturitní zkoušku ČJL.

OBSAH

  • úvod do tématu vzdělávání žáků s OMJ,
  • legislativa pro praxi SŠ,
  • nástroje podporující žáky s OMJ při výuce ČDJ,
  • postupy práce ve výuce žáků s OMJ v běžné hodině ČJL s ukázkou specifické formy podpory,
  • tipy, metody a ukázkové materiály pro přípravu žáků s OMJ na maturitní zkoušku z ČJL,
  • ukázky výukových materiálů,
  • sdílení praxe,
  • výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je určen zejména učitelům českého jazyka a literatury na SŠ, SOU a gymnáziích. Vítáni jsou také výchovní poradci, speciální pedagogové, koordinátoři inkluze, asistenti pedagoga či vedoucí pedagogičtí pracovníci, kteří se zabývají vzděláváním žáků s OMJ na středních školách.
Seminář je určen pedagogům působícím na SŠ v Praze.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT-32512/2020-3-763). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 16
Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
773 609 395

Seminář je pořádán v rámci projektu hl. m. Prahy s názvem Praha – metropole všech 2021 zaměřeného na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.