• Jak podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem na SŠ - online diskuze

Máte na střední škole žáky s odlišným mateřským jazykem a chcete je podpořit? Učíte český jazyk a literaturu a chcete své žáky dostatečně připravit k maturitní zkoušce z ČJL? Řešíte, jak je zapojovat do výuky a zároveň učit česky?

Datum: 
8. prosince 2020 (10:00 - 12:00 hodin)
Místo: 
on-line prostředí platforma ZOOM
Lektoruje: 
Mgr. Michaela Jiroutová, Mgr. Karolina Kenderová
Rozsah: 
2 vyučovací hodiny
Cena: 
zdarma

CÍL DISKUZE
Online diskuze bude zaměřená na otázky a témata, která zajímají přímo účastníky a povedou k živé diskuzi.

MOŽNÁ TÉMATA DISKUZE

  • legislativa pro praxi SŠ (podpůrná opatření, úlevy...),
  • konkrétní situace žáků s OMJ na Vaší SŠ,
  • výuka češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) - tipy, nástroje, materiály,
  • postupy práce ve výuce žáků s OMJ v běžné hodině ČJL,
  • tipy, metody a ukázkové materiály pro přípravu žáků s OMJ na maturitní zkoušku z ČJL,
  • sdílení praxe a výměna zkušeností,

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Diskuze je určena zejména učitelům českého jazyka a literatury na SŠ, SOU a gymnáziích. Vítáni jsou také výchovní poradci, speciální pedagogové, koordinátoři inkluze, asistenti pedagoga či vedoucí pedagogičtí pracovníci, kteří se zabývají vzděláváním žáků s OMJ na středních školách.

Maximální počet účastníků: 12
Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.