+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• Elektronické zdroje, materiály a tipy pro výuku žáků s OMJ - on-line prostředí

Využíváte výukové materiály v elektronické podobě a chcete získat konkrétní tipy, jaké z nich použít pro žáky s OMJ? Zatím nevyužíváte žádné takové zdroje, ale cítíte jejich potenciál a chcete se více dozvědět o jejich využití pro žáky s OMJ? Potřebujte nové tipy pro výuku češtiny jako druhého jazyka?

Datum: 
24. listopadu 2020 (výuka 10:00 – 11:30, 12:30 – 14:00 hodin), (pauza 11:30 – 12:30 hodin)
Místo: 
on-line prostředí platforma ZOOM
Lektoruje: 
Mgr. Alena Ondráčková
Rozsah: 
4 vyučovací hodiny
Cena: 
820,- Kč / osoba

CÍL SEMINÁŘE
Účastníci získají základní orientaci v mnohdy nepřehledném množství dostupných výukových materiálů.

OBSAH

  • materiály k výuce běžných předmětů na 1. a 2. stupni ZŠ a teoretická východiska k výuce češtiny jako druhého jazyka (ČDJ),
  • elektronické výukové materiály, zejména pracovní listy, které obsahuje web www.inkluzivniskola.cz,
  • dostupné materiály k výuce ČDJ využitelné na interaktivní tabuli a mohou tak být použity při kurzu ČDJ, ale i při běžné výuce (zejména na 1. stupni),
  • e-learningové kurzy ČDJ, které lze využít pro žáky s odlišným mateřským jazykem,
  • představení webových prostředí e-learningu především www.cestina2.cz,
  • tipy na další elektronické zdroje využitelné při výuce ČDJ,
  • práce nad zadanými úkoly s online nástroji s následným vyhodnocením během semináře,
  • videa nahraná na youtube kanále - používají se k výkladům, diskuzi v online komunikaci,
  • online videa – sdílené prostředí.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky zabývající se vzděláváním žáků s OMJ na základních školách.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (Č.j.: MSMT- 15700/2019-1-590). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 12

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

MŠMT logo

Seminář je realizován v rámci projektu Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků s OMJ, který je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Podpora vzdělávání v regionálním školství a podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2020.

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.