• Elektronické zdroje, materiály a tipy pro výuku žáků s OMJ

Využíváte výukové materiály v elektronické podobě a chcete získat konkrétní tipy, jaké z nich použít pro žáky s OMJ? Zatím nevyužíváte žádné takové zdroje, ale cítíte jejich potenciál a chcete se více dozvědět o jejich využití pro žáky s OMJ? Potřebujte nové tipy pro výuku češtiny jako druhého jazyka?

Lektoruje: 
Magdalena Hromadová, Petra Vávrová, Alena Jonášová
Rozsah: 
4 vyučovací hodiny
Cena: 
820,- Kč / osoba

CÍL SEMINÁŘE
Účastníci získají základní orientaci v mnohdy nepřehledném množství dostupných výukových materiálů.

OBSAH

  • materiály k výuce běžných předmětů na 1. a 2. stupni ZŠ a teoretická východiska k výuce češtiny jako druhého jazyka (ČDJ),
  • elektronické výukové materiály, zejména pracovní listy, které obsahuje web www.inkluzivniskola.cz,
  • dostupné materiály k výuce ČDJ využitelné na interaktivní tabuli a mohou tak být použity při kurzu ČDJ, ale i při běžné výuce (zejména na 1. stupni),
  • e-learningové kurzy ČDJ, které lze využít pro žáky s odlišným mateřským jazykem,
  • představení webových prostředí e-learningu především www.cestina2.cz,
  • tipy na další elektronické zdroje využitelné při výuce ČDJ.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky zabývající se vzděláváním žáků s OMJ na základních školách.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (Č.j.: MSMT- 15700/2019-1-590). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 12

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

„Dozvěděla jsem se vše, co jsem potřebovala. Seminář splnil má očekávání.“
„Seminář mi poskytl mnoho užitečných informací. Výkon lektorky byl vynikající. Děkuji za příjemný výstup a přátelské jednání.„

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.