• Čeština jako druhý jazyk a zapojení žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky českého jazyka

Chcete se seznámit se specifiky výuky češtiny jako cizího jazyka v kurzu i individuálně a s komunikačním přístupem ve výuce? Zajímá Vás, jak zohledňovat specifické potřeby žáků s OMJ a jak využívat přístup k češtině jako druhému jazyku pro výuku rodilých mluvčích? Hledáte nástroje pro vyučování ČDJ v prostředí běžných škol?

Lektoruje: 
Barbora Nosálová, Hana Mlynářová, Markéta Slezáková
Rozsah: 
40 vyučovacích hodin (24 hodin prezenční semináře, 16 hodin e-learning)
Cena: 
7 950,- Kč / osoba

CÍL SEMINÁŘE
Kurz je zaměřený na dvě oblasti – čeština jako cizí/druhý jazyk a zapojení žáka s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do výuky českého jazyka. Účastníci se seznámí se specifikami výuky češtiny jako cizího jazyka v kurzu i individuálně a s komunikačním přístupem ve výuce.
Vyzkouší si, jak zohledňovat specifické potřeby žáků s OMJ ve výuce českého jazyka a jak využít přístup k češtině jako druhému jazyku pro výuku rodilých mluvčích (českých žáků). Účastníci získají nástroje (např. seznamy doporučených materiálů, pracovní listy, aktivity do výuky) a vyzkouší si práci s nimi, jak při prezenčních setkáních, tak ve vlastní výuce v průběhu trvání kurzu. Na konci kurzu budou mít účastníci vytvořené vlastní portfolio, které bude sloužit jako pomoc při další

CHARAKTERISTIKA
Kurz je koncipován jako 6 4hodinových prezenčních setkání s průběžnými úkoly a možností diskuze, komentářů k aktuálním problémům ze strany lektorů i spoluúčastníků. Mezi prezenčními setkáními budou účastníci pracovat vždy s jedním dílčím úkolem ve své každodenní praxi a implementují poznatky z kurzu hned do výuky. V e-learningovém prostředí budou mít možnost studovat materiály a videa.

OBSAH

  • komunikace s žákem s OMJ a zadávání instrukcí,
  • čeština jako cizí/druhý jazyk – specifika výuky a gramatický systém,
  • výuka čtení, psaní, mluvení a porozumění pro žáky s OMJ,
  • žák s OMJ a čeština jako vyučovací předmět – způsob výkladu, stanovování cílů, hodnocení,
  • jak nastavit výuku češtiny jako druhého jazyka pro žáky s OMJ ve třídě a ve škole.

PRO KOHO JE KURZ URČEN
Pro učitele 1. stupně ZŠ, učitele 2. stupně ZŠ, učitele gymnázií, učitele SOŠ a SOU, asistenty pedagoga a speciální pedagogy.

AKREDITACE
Kurz je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT- 12879/2017-1-647). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého kurzu. Podmínkou získání osvědčení je účast na 6 prezenčních setkáních, zpracování 5 úkolů v e-learningu a zpracování vlastního portfolia.

Maximální počet účastníků: 10

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

„Seminář pro mě byl velice přínosný a inspirativní.“
„Účast na semináři mě přiměla k přihlášení na další semináře realizované Metou.“

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.