• Čeština jako druhý jazyk při výuce ve třídě pro ZŠ

Rádi byste se seznámili s principy, konkrétními postupy a aktivitami při výuce češtiny jako druhého jazyka?

Lektoruje: 
Barbora Nosálová, Hana Mlynářová, Zuzana Janoušková
Rozsah: 
4 vyučovací hodiny
Cena: 
820,- Kč / osoba

CÍL SEMINÁŘE
Účastníci se seznámí s přístupem k češtině jako druhému jazyku a s principy jeho výuky, konkrétními postupy a aktivitami, které lze využít pro výuku vyučovacího předmětu český jazyk a literatura a zapojení žáků s OMJ do výuky.

OBSAH

  • co je čeština jako druhý jazyk (ČDJ),
  • principy výuky češtiny jako druhého jazyka,
  • specifická strukturace učiva i gramatiky vycházející z didaktiky češtiny jako cizího jazyka,
  • ukázky konkrétních postupů a aktivit výuky ČDJ a jejich propojení s běžnou výukou českého jazyka,
  • tipy na zapojení žáků s OMJ do hodiny ČJL,
  • sdílení praxe.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro učitele 1. stupně a učitele českého jazyka a literatury, kteří mají ve třídě žáky s OMJ.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT- 25893/2018-1-758). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Maximální počet účastníků: 18

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

„Ze semináře si odnáším mnohem více, než jsem očekávala.“
„Vynikající! Jsem nadšená a povzbuzená! Chtěla bych pochválit lektorku, která byla výborná, jak odborně, tak profesně, ale i lidsky.“

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.