Rozmanitost přírody


V této části portálu najdete pracovní listy, jejichž obsah vychází z Rámcového vzdělávacího programu (RVP ZV), z tematického okruhu Rozmanitost přírody, v němž žáci 3., ale především 4. a 5. třídy „poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti, jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze." (RVP ZV)

V každém pracovním listě je stručně a zjednodušeně vysvětleno učivo (často formou klíčového vizuálu), které mohou využít všichni žáci k seznámení s tématem, k opakování či upevnění učiva. Každý pracovní list obsahuje také několik úkolů, které může ŽOMJ (podle jazykové úrovně) vypracovat sám, ve dvojici nebo společně se všemi spolužáky, např. vypiš z textu, spoj, podtrhni správnou odpověď, najdi v osmisměrce apod. Materiály dále obsahují jazykovou tabulku podporující princip propojení výuky obsahu a jazyka.

V navazujících hodinách českého jazyka můžete využít pracovní listy vycházející ze stejného obsahu. Nechte se inspirovat i dalšími materiály spolu s doporučením k jazykové výuce na 1. stupni.

Rostliny a houby:

 1. Stavba těla rostliny
 2. Třídění rostlin
 3. Jehličnany
 4. Listnaté stromy a keře
 5. Ovocné stromy a keře
 6. Byliny, rozmnožování kvetoucích rostlin
 7. Kapradiny, přesličky a mechy
 8. Houby
 9. Ovoce a zelenina

Živočichové:

 1. Třídění živočichů
 2. Hospodářská zvířata
 3. Savci
 4. Ptáci
 5. Plazi
 6. Obojživelníci
 7. Ryby
 8. Bezobratlí - hmyz
 9. Znaky živých organismů - výživa, dýchání

Rovnováha v přírodě, základní společenstva:

 1. Zahrada
 2. Pole a louky
 3. Les
 4. Potok, řeka, rybník - koloběh vody

Roční období:

 1. Jaro
 2. Léto
 3. Podzim
 4. Zima

Další výukové materiály najdete rovněž v sekci Člověk a příroda. Jako pomůcka do výuky vám pomůže také překladový slovníček přírodopis a přírodověda.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 3.3 (3 votes)

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.