+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Průvodce pro poradny


S novelou školského zákona v září 2016 se poradnám (ŠPZ, PPP) do okruhu vyšetřovaných žáků s možnými SVP dostali nově také ti, kteří nedostatečně rozumí či vůbec nerozumí vyučovacímu jazyku. Jde o žáky s odlišným mateřským jazykem. S uvedenou novelou je tak na poradny vyvíjen tlak na jejich vyšetřování a doporučování podpůrných opatření, přestože k takovému výkonu doposud neměly jasné nástroje ani pokyny. Dle vyjádření České školní inspekce však ani tato skutečnost neznamená, že by žáci s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka neměli být v poradnách vyšetřováni. Naopak, poradny nesmí odmítnout vyšetření žádného žáka, který o něj požádá.

Průvodce pro poradny při práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem (META) tak vznikl jako reakce na chybějící metodiku a jednotné postupy, jež terén (školy, poradny i klienty s OMJ) postrádal. Cílem Průvodce je vytvořit rámec tématu podpory a vzdělávání žáků s OMJ, shrnout veškeré dostupné informace na jedno místo, zpřehlednit legislativu atd. Zároveň se průvodce věnuje určitému vymezení rolí poraden a škol, které nejvíce souvisí s jazykovou diagnostikou a procesy při výuce češtiny jako druhého jazyka, která je stále v našem vzdělávacím systému novinkou.

Jsme si vědomi, že nám nepřísluší role vykladačů legislativy, nejsme ani žádným metodickým institutem pro PPP nebo školy, který by měl (ideálně) podobné materiály vytvářet. Přesto jsme se materiál rozhodli vytvořit a přispět tak k zpřehlednění situace. Věříme, že pomůže jak pracovnicím a pracovníkům poraden, tak školám a v konečném důsledku zejména dětem s OMJ.

Stahujte Průvodce pro poradny při práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem


Kristýna Titěrová, Michaela Jiroutová
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.